nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

27.03.2015 Preventieve maatregelen vogelgriep opgeheven

Hoewel in Nederland net nog een nieuw geval van laagpathogene vogelgriep werd vastgesteld, wordt in ons land de periode van verhoogd risico voor vogelgriep niet langer verlengd. Dat besliste federaal minister van Landbouw Willy Borsus op advies van het Voedselagentschap. Half november vorig jaar dook het hoogpathogene vogelgriepvirus H5N8 op in een aantal van onze buurlanden. Daarop werden een aantal preventieve maatregelen in België afgekondigd. Die maatregelen worden nu opgeschort. meer

27.03 Boerenbond verwacht superheffing van 20 miljoen euro

De melkaanvoer in de maand februari is nauwelijks gedaald. Daarmee blijft de overschrijding die in de zomermaanden van vorig jaar werd opgebouwd, behouden. Met nog een paar dagen voor het einde van het melkjaar voor de boeg, gaat Boerenbond ervan ... meer

27.03 Kilometerheffing kost voedingsindustrie 456 jobs

De kilometerheffing zal de voedingsindustrie 456 jobs, 60 miljoen euro export en 85 miljoen euro omzet op de binnenlandse markt kosten. Dat beweert FEVIA op basis van een studie die het bestelde. “Voeding is het belangrijkste product dat over onze... meer
Meer nieuws
Volg VILT ook via

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

Duiding

Afstandsregels voor bemesten, spuiten en grondbewerking respecteren

24.03.2015  Hoe omgaan met percelen langs een waterloop?

Het Vlaamse landschap is dooraderd met kleine en minder kleine waterlopen. Dat is mooi om zien, maar betekent meteen ook dat er heel wat particuliere tuinen en land- en tuinbouwpercelen aan die wat... meer
 • Over het hoe en waarom van streekontwikkeling
  24.03.2015  De ene streek is de andere niet
  In de beleidsnota Landbouw en Visserij, opgesteld door minister Schauvliege, is er naast de nodige aandacht voor het versterken en stimuleren van de landbouwsector, ook een onderdeel dat zich speci...
 • Melkquotum ruimt baan voor de vrije zuivelmarkt
  17.03.2015  "Het is nog maar de vraag of boeren zonder de quota beter af zullen zijn"
  In 1984 stond Europa voor de keuze: de gegarandeerde melkprijs drastisch laten dalen ofwel de productie afremmen. Het werd dat laatste. Melkquota werden ingevoerd om het totaal ontspoorde aanbod te...
 • Xavier Gellynck (UGent)
  09.03.2015  "Vlaamse landbouw kampt met gebrek aan marktvisie"
  Nu Europa zijn boeren steeds nadrukkelijker wil loslaten op de internationale vrije markt moet ook de Vlaamse land- en tuinbouw op zoek naar een bedrijfsstrategie die bestand is tegen heftige prijs...
Meer duiding

video

VILT TeeVee: Het veevoeder van de toekomst

27.01.2015  Uitgespit

Hoe ziet het veevoeder van de toekomst eruit? Dat is de centrale vraag in deze nieuwe Uitgespi... Bekijk video
Meer video's