nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

11.12.2017 Meerderheid Belgen wil snelle energietransitie

Uit de burgerbevraging door de vier ministers van Energie in ons land blijkt dat de Belgen klaar zijn voor de omschakeling naar groene energie. Slechts een kwart ziet nog heil in kerncentrales, terwijl acht op tien pro hernieuwbare energie zijn. De transitie moet trouwens snel gaan, al kan dit op korte termijn leiden tot hogere facturen. Om de omslag te doen slagen, vragen ze aan de ministers om “'politieke moed, wil, langetermijnvisie, stabiliteit en duidelijke doelstellingen”. meer

11.12 Stallenbouw is even conjunctuurgevoelig als landbouw

Het jaar 2016 verliep “uitzonderlijk teleurstellend” voor stallenbouwers en leveranciers van staluitrusting. De melkveehouderij stond in overlevingsmodus en bij varkens- en vleesveehouders was de investeringslust al langer weg. Kippenstallen en be... meer
Meer nieuws
Volg VILT ook via

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

Foto's

Meer foto's

Agenda

Duiding

"Landbouwsector moet meer proactief communiceren"

11.12.2017  Imago van de Vlaamse land- en tuinbouw

Hoewel het imago van de Vlaamse land- en tuinbouw lichtjes achteruit boert in vergelijking met vijf jaar geleden, blijft het op een relatief hoog niveau. Tachtig procent van de Vlamingen heeft nog ... meer
 • IMAGO-toolbox voor de open ruimte
  04.12.2017  Hoe het Vlaamse platteland wapenen tegen functieverschuiving en versnippering?
  De open ruimte op het Vlaamse platteland blijft sterk onder druk staan. Om daar de sluipende veranderingen om te zetten in bewuste gebiedsgerichte processen is er een uitgebreide toolbox ontwikkeld...
 • Honger was de drijfveer voor een gemeenschappelijk landbouwbeleid
  27.11.2017  Voedselzekerheid lijkt evident in Europa - is het dat ook?
  Voedselzekerheid lijkt voor de meeste Vlamingen een evidentie. Toch trok Europa bijna 4 miljoen euro uit om te onderzoeken waar de zwakke schakels in het voedselsysteem zitten. Welke groepen in Eur...
 • Commissie en OESO laten in hun kaarten kijken
  09.12.2017  Europees landbouwbeleid na 2020
  De hervorming van het landbouwbeleid voor de periode na 2020 wordt een evolutie, en geen revolutie. Toch zullen er moeilijke knopen doorgehakt moeten worden gelet op de Brexit die het EU-budget ond...
Meer duiding

video

Meer video's