nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

15.02.2019 Statistisch zou er wat schorten aan insectenstudie

De wereld gaat naar de vaantjes want de insecten sterven bij bosjes en voor dat laatste treft vooral intensieve landbouw schuld. Kort samengevat is dat de literatuuranalyse die in april verschijnt in het wetenschappelijk tijdschrift Biological Conservation en waarover veel te doen was in de algemene pers. In Drietand, het ledenblad van het Algemeen Boerensyndicaat, wordt meer dan één kritische noot geplaatst: “De onderzoekers bekeken enkel studies die een afname van de insectenpopulatie aantonen, en dit steeds in combinatie met landbouw.” Kritiek die ook te lezen staat in De Standaard: “De auteurs zochten specifiek naar artikelen die de woorden decline/declining (afname/afnemend) bevatten. In die zin zijn ze niet onbevooroordeeld.” meer
Meer nieuws
Volg VILT ook via

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

Foto's

Meer foto's

Agenda

Duiding

Boer(en)natuur: a match made in heaven?

13.02.2019  BOERenNATUUR

Landbouwlandschappen zijn onlosmakelijk verbonden met het voortbestaan van bepaalde dieren en planten. De combinatie van akkers en weiland met hagen, poelen, boomgaarden en holle wegen vormen de id... meer
 • Bootcamp BOERenNATUUR (deel 1)
  13.02.2019  Jongeren spreken vrijuit over wat landbouw en natuur scheidt en bindt
  Hoe goed of kwaad zouden landbouwers en natuurbeschermers het met elkaar kunnen vinden als even abstractie gemaakt kan worden van ‘syndicale’ strijdpunten? “Best goed”, denkt Natuurpunt, en daarom ...
 • Bootcamp BOERenNATUUR (deel 2)
  13.02.2019  Natuurinclusieve landbouw is kennisintensief
  De jongeren die vorige maand naar Landen afzakten voor de bootcamp over landbouw en natuur werden zondagmiddag getrakteerd op een mooie winterwandeling. Enkele zaken vallen meteen op in zo’n gezels...
 • Landbouwrapport 2018
  06.02.2019  Uitdagingen voor de Vlaamse land- en tuinbouw
  ‘Uitdagingen voor de Vlaamse land- en tuinbouw’ is de ondertitel van het zevende Landbouwrapport (LARA). Het tweejaarlijkse rapport heeft ditmaal als centrale thema de uitdagingen voor de Vlaamse l...
Meer duiding

video

Meer video's