nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

23.07.2016 Plattelandsbeleid verkleinde milieudruk door landbouw

De tweede programmaperiode van het plattelandsbeleid liep eind 2015 af. De Vlaamse overheid liet de impact ervan door een extern studiebureau evalueren. Zij komen tot de vaststelling dat PDPO II een gunstige invloed had op de milieuprestaties van de landbouw. De input van dierlijke stikstof verminderde, evenals de stikstofresidu’s die in het najaar in de bodem gemeten werden. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen daalde door maatregelen zoals de subsidie voor mechanische onkruidbestrijding en de hectarepremie voor biolandbouw. Investeringssteun leidde tot een reductie van het watergebruik, de ammoniakemissies en de geurhinder. meer

22.07 Grote hongersnood dreigt in Malawi

Rond de 6,5 miljoen mensen kunnen de komende maanden in Malawi bedreigd worden door hongersnood. De schaarste aan voedsel is te wijten aan lange droogteperiodes en overstromingen. Het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties waarschuwt dat c... meer
Meer nieuws
Volg VILT ook via

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 
VILT 20 Jaar

Wij vieren 20 jaar VILT

 • Vanwege de Europese natuurdoelstellingen en het bijbehorende ammoniakprobleem van de Vlaamse veehouderij trok ABS vorig jaar in begrafenisstoet door Brussel.
 • Eind mei 1999 barst de dioxinecrisis uit. Bijna 17.000 veebedrijven blijven maandenlang geblokkeerd en 7 miljoen kippen en 60.000 varkens worden vernietigd. Duizenden boeren trekken daarop naar de hoofdstad om compensaties voor hun verliezen te eisen.
 • De aanhoudende crisis in 2009 doet ook de Agra-vrouwen tot actie overgaan. Met de slogan 'Ik ben een fiere boerin en wil dit blijven' willen ze vooral de consument sensibiliseren over zijn rol in het prijsverhaal. Een stilzwijgend protest in Brussel moet hun actie kracht bijzetten.
 • Op 11 mei 2003 betogen 20.000 landbouwers, jagers, hengelaars en natuurliefhebbers in Gent voor een leefbaar platteland en tegen de ‘groene betutteling’. Kop van Jut was de groene regeringspartij Agalev en het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN). © Boerenbond
 • In maart 2011 klaagt Boerenbond in Gent de werking van de Mestbank aan: de boetes die de Mestbank oplegt zijn buiten proportie en ze verwaarloost haar adviserende rol. Een jaar later gaat de Mestbank over tot een duidelijkere scheiding tussen beleid, controle en advies.
 • Door wereldwijd magere graanoogsten bereiken de internationale voedselprijzen in 2008 een absolute piek, met hongersnood en politieke onrust in heel wat ontwikkelingslanden tot gevolg. © ILRI/Mann
 • Na een intens kat- en muisspel met de politie vernielen actievoerders op 29 mei 2011 het ggo-aardappelproefveld van ILVO en UGent in Wetteren. De schade is groot, maar de proef kan toch doorgaan. De actie doet het maatschappelijk debat over ggo's hoog oplaaien.
 • In augustus 2007 sleept Campina 20 van haar vaste melkleveranciers voor de kortgedingrechter. Campina verwijt de melkveehouders contractbreuk omdat zij omwille van een hogere melkprijs overstapten naar een andere melkafnemer.
 • Op 18 augustus 2011 raasde een zware storm over ons land. De zogenaamde ‘Pukkelpopstorm’ liet een spoor van vernieling na in velden en fruitplantages. Toenmalig minister van Landbouw Kris Peeters bezocht een getroffen fruitteler.
 • In mei 2009 trekt ABS naar café La Tourelle in Anderlecht waar aankopers van varkensvlees wekelijks de varkensprijs vastleggen op een bierkaartje. Door een jaar lang iedere week present te zijn, slaagde ABS erin een einde te maken aan deze praktijk.
 • Op 20 maart 2013 is het ijskoud en valt er sneeuw. Het gure weer past bij de sfeer op de sluis van Kallo die door honderden boze polderboeren uit het Antwerpse havengebied bezet wordt. Zij hekelen het “duivelsverbond” tussen haven en natuur.
 • In september 2002 wordt de 23-jarige Kathleen Baeteman uit Diksmuide de eerste Schoonste Boerin van Vlaanderen. De start van een mooie traditie, want intussen telt Vlaanderen zes schone boerinnen en één knappe boer.
 • In augustus 2011 dropt VEVA een lading varkenskoppen bij Delhaize omdat de supermarktketen zijn leveranciers van varkensvlees onder druk zet om een fikse korting te geven. Hoewel de actie niet bij iedereen in de smaak valt, bereikt ze toch haar doel.
 • In 1996 beseft de landbouwsector dat het iets moet doen aan zijn imago. Boerenbond plaatst 2.300 duidelijke boodschappen in het Vlaamse landschap. Het woord 'gratis' zorgt voor enige beroering. © Boerenbond
 • In 2015 trok Groene Kring met Tractor Roza een hele zomer lang door Vlaanderen om aandacht te vragen voor eerlijke voedselprijzen. Op 7 september mocht Roza de kop trekken van de grootste boerenbetoging die Brussel in jaren heeft gekend.

Duiding

"Tevreden als leden het gevoel hebben dat Boerenbond voor hen het onderste uit de kan haalt"

27.06.2016  Sonja De Becker (voorzitter Boerenbond)

Zo grondig ze haar dossiers inoefent, zo goed heeft ze zich ook voorbereid op het voorzitterschap van de belangrijkste landbouworganisatie van ons land. Sonja De Becker leidt sinds 1 december 2015 ... meer
 • Guido Veys (Milcobel)
  20.06.2016  Afscheid van een groot voorstander van coöperatief businessmodel
  De melkprijs heb je in het jaar dat je uitzwaait als voorzitter van Milcobel niet voor het kiezen, anders zou hij beslist hoger zijn. Voor het afscheidsinterview met VILT zet melkveehouder Guido Ve...
 • Herstel van de melkprijs? Wanneer hangt af van wereldfactoren
  14.06.2016  Melk-economen IFCN
  Onderzoekers en analisten van het International Farm Comparison Network (IFCN), een globaal netwerk en een denktank voor de economische aspecten van melkproductie, zijn het erover eens dat het eind...
 • Vietnam
  07.06.2016  De spectaculaire opgang van een Aziatische landbouwmacht
  Nu de Chinese groeimotor sputtert zijn steeds meer ogen gericht op Zuidoost-Azië, waar voormalige economische dwergen als Laos, Cambodja, Myanmar en Vietnam zich in een razendsnel tempo aan het omt...
Meer duiding

video

Meer video's