nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

20.11.2017 10 geboden voor de aankoop van dieren

Tijdens de aanstaande editie van landbouwbeurs Agribex reikt Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) drie Bioveiligheid Awards uit: telkens drie vleesveebedrijven, melkveebedrijven en kalverbedrijven zijn daarvoor in de running. Om ook alle andere rundveehouders te sensibiliseren rond het belang van bioveiligheid deelt DGZ alvast tien tips om bij de aankoop van dieren het risico op de insleep van ziekten zo laag mogelijk te houden.

Omdat een ziek dier een te vermijden zorgen- én kostenpost is, kan een veehouder maar beter voldoende werk maken van de bioveiligheid op zijn bedrijf. Dat wil zeggen: maatregelen nemen om het risico op insleep en verspreiding van ziekteverwekkers op het bedrijf te voorkomen of te minimaliseren. Om de boer daarbij te ondersteunen, organiseert DGZ eerst en vooral de Bioveiligheid Awards en deelt het nu ook een lijst met tien tips die het risico op de insleep van ziektes bij aankoop van dieren zo veel mogelijk moeten beperken.

Tip nummer 1 is even simpel als doeltreffend: koop geen dieren. Aangekochte dieren kunnen infecties op het bedrijf binnenbrengen, ook als ze niet zichtbaar ziek zijn. DGZ voegt er meteen aan toe dat dit in de praktijk niet altijd haalbaar is: bijvoorbeeld bij een uitbreiding van de veestapel kan de aankoop van dieren toch aan de orde zijn. Om in die gevallen het risico zo veel mogelijk te beperken, plan je de aankopen zo veel mogelijk op voorhand en bereid je ze grondig voor.

Daarnaast is het aangewezen om, indien mogelijk, altijd dieren van hetzelfde bedrijf te kopen. Hoe groter het aantal bedrijven waar runderen aangekocht worden, hoe groter de kans op besmetting. Kies ook voor een bedrijf met een goede bioveiligheid en ga de gezondheidsstatus na van dat bedrijf. Koop enkel dieren bij bedrijven met een gezondheidsstatus die minstens even hoog is als die van je eigen bedrijf. Check de gezondheidsstatus van de runderen die je wil aankopen. Koop enkel dieren met een laag risico. Dat zijn dieren die getest zijn voor aankoop, geen klinische symptomen vertonen en ook niet drachtig zijn.

Ga zeker ook zelf eens een kijkje nemen op het herkomstbedrijf zodat je de gezondheidstoestand van het bedrijf en de dieren met uw eigen ogen kunt verifiëren. Zorg dat ook tijdens het transport de kans op besmetting zo veel mogelijk beperkt wordt. Maak gebruik van gereinigde en ontsmette voertuigen en mix geen dieren van verschillende herkomsten of dieren bestemd voor verschillende beslagen. Zorg ervoor dat de dieren rechtstreeks van het herkomstbedrijf komen en vermijd omwegen via markten of handelaars.

Houd aangekochte dieren voldoende lang in quarantaine, zodat ze geen contact kunnen hebben met de runderen die al langer op het bedrijf zijn. Op die manier kan je deze dieren observeren, testen laten uitvoeren, hen zo nodig vaccineren of behandelen. Van hun kant hebben de nieuwkomers de kans om te wennen aan hun nieuwe omgeving. Voor de dieren die je verkoopt ten slotte, voorzie je best een vaste laadplaats aan de voorkant van het bedrijf. Zo hoeft de transporteur de stallen niet te betreden en komt hij niet in contact met de overige dieren. 

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via