nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

11.08.2017 18 landen ontvingen eieren van geblokkeerde bedrijven

De fipronilcrisis in de eiersector heeft nu al 18 landen bereikt. Naast 16 EU-landen zijn ook Zwitserland en Hongkong getroffen, aldus de Europese Commissie. "Dit wil niet zeggen dat er in die landen besmettingen vastgesteld zijn", benadrukte commissiewoordvoerder Daniel Rosario. Wel hebben ze eieren uit de in België, Nederland, Duitsland en Frankrijk geblokkeerde bedrijven ontvangen. Of die effectief besmet zijn, kan voor elk land anders zijn. "Het wil hoe dan ook zeggen dat het traceringssysteem werkt", aldus Rosario.

Zoals bekend zijn in vier Europese landen leghennenbedrijven geblokkeerd omdat er bij de stalreiniging fipronil gebruikt werd en er dus mogelijk gecontamineerde eieren aanwezig zijn. Het gaat om België en Nederland, de twee landen waar de crisis haar oorsprong vindt, en Duitsland en Frankrijk. Daarnaast maakt de Europese Commissie gewag van veertien andere landen die eieren ontvangen hebben van die geblokkeerde bedrijven. Het gaat om de EU-landen Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Polen, Roemenië, Slovakije, Slovenië, Spanje en Denemarken, en buiten de EU om Zwitserland en Hongkong.

De voedselveiligheidsautoriteit van Hongkong vond vorige week fipronil in twee stalen van Nederlandse eieren die 0,064 mg/kg en 0.055 mg/kg bevatten, boven de lokale drempelwaarde van 0,02. Dat blijkt uit een mededeling van The Centre for Food Safety (CFS) van Hong Kong van 4 augustus. Het ging om eieren van loten met codes die toen (nog) niet op de Nederlandse lijst stonden, maar uit voorzorg liet CFS de eieren testen. Hongkong haalde de eieren in kwestie uit de rekken en liet de importeur de loten terugroepen. Sinds 4 augustus worden alle uit Nederland geïmporteerde eieren tegengehouden en moeten ze testen ondergaan vooraleer ze terug de markt op kunnen.

De Europese Commissie plant een ‘high level meeting’ met de ministers en autoriteiten van alle betrokken lidstaten. Die bijeenkomst zou op dinsdag 26 september plaatsvinden. “Over anderhalve maand dus, maar dat moet de betrokkenen de tijd geven de feiten rustig op een rijtje te zetten. Dit is dan ook geen crisisvergadering", luidt het bij de Commissie. Het is wel de bedoeling lessen te trekken uit de crisis. Zo zal er bekeken worden hoe er beter samengewerkt en gecoördineerd kan worden en ook hoe het systeem om voedselfraude op te sporen, kan verbeterd worden.

Intussen is ons land ook met Frankrijk overeengekomen om, na afspraken hierover met Duitsland, verbindingsofficieren aan te stellen. Deze verbindingsofficieren vertegenwoordigen de voedselagentschappen van de betrokken landen en wisselen informatie uit op vlak van voedselveiligheid. Mogelijk gebeurt ook hetzelfde met Nederland, maar federaal minister van Landbouw Denis Ducarme is hierover nog in gesprek met de Nederlandse staatssecretaris Martijn Van Dam.

Bron: Belga/eigen verslaggeving

Volg VILT ook via