nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

22.07.2015 20 jaar Fruitcel voor vlotte tewerkstelling fruitsector

Twintig jaar geleden, in 1995, werd de VDAB-Fruitcel opgericht, intussen omgedoopt tot Servicepunt Fruit. De samenwerking tussen overheden, lokale besturen, werkgevers en sociale partners moest ervoor zorgen dat de vacatures voor seizoenarbeiders makkelijker ingevuld raakten. Initieel moest de Fruitcel zorgen voor transparantie, bemiddeling tussen vraag en aanbod, het verstrekken van informatie en het verzamelen van klachten en verzuchtingen allerhande. Twintig jaar na de oprichting van de Fruitcel is er ook een nieuwe editie van het ‘blauwe boekje’, een uitgave die alle relevante informatie voor de fruittelers bundelt. “Het stroomlijnen van alle informatie die een werkgever nodig heeft, is de grootste troef van de Fruitcel”, aldus VDAB-regiomanager Johnny Wijnen.

Toen de Haspengouwse fruitbedrijven door een gestage uitbreiding van hun fruitareaal en een groeiende professionalisering tijdens het plukseizoen steeds meer beroep moesten doen op ‘externe’ seizoenarbeiders, bleek er al snel nood aan duidelijke, transparante informatie over de regelgeving waaraan voldaan moest worden. De verschillende betrokken partijen, van overheid tot werkgevers, vakbonden en uiteraard de telers zelf, sloegen de handen in elkaar en riepen in samenwerking met de VDAB de Fruitcel in het leven.

“Toen de Fruitcel in 1995 werd opgericht, was er in de sector heel wat onduidelijkheid omtrent bijvoorbeeld de regelgeving rond seizoenarbeiders”, zegt Johnny Wijnen, regiomanager van de VDAB en voorzitter van de stuurgroep. “Er werd voor de land- en tuinbouw een gunstregel ingevoerd waardoor seizoenarbeiders 25 dagen tewerkgesteld konden werden met een verminderde RSZ-bijdrage. Dat aantal werd opgetrokken tot 45 dagen in 1994 en tot 65 dagen daarna.” In de praktijk bleek vooral de administratieve afhandeling van de arbeidsvergunningen tot frustraties te leiden. De Fruitcel moest soelaas brengen.

“Sinds 1995 heeft de Fruitcel 32.717 vacatures voor seizoenarbeiders binnengekregen van fruittelers. Maar liefst 26.583 daarvan werden ook effectief ingevuld”, vertelt Truiens schepen van Landbouw Hilde Vautmans (Open Vld). Volgens fruitteler Luc Bels was de komst van de Fruitcel een goede zaak voor de sector. “Als je zag hoe groot de onduidelijkheid rond seizoensarbeid zo'n 25 jaar geleden was en hoe goed alle telers nu geïnformeerd zijn, dan is dat een wereld van verschil.”

Meer info: het ‘blauwe boekje’

Bron: Boer&Tuinder/Het Laatste Nieuws

Volg VILT ook via