nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

12.04.2019 20 partners werken in Oudlandpolder aan waterbeheer

Het waterbeheer van de Oudlandpolder, een gebied van 20.000 hectare dat zich uitstrekt over zes kustgemeenten, staat voor grote uitdagingen. Er is in het gebied nood aan afgestemd peilbeheer voor het natuurgebied Uitkerkse Polders en voor de landbouw die waterbuffers kan gebruiken in tijden van droogte. De klimaatontwrichting laat zich in de Oudlandpolder nadrukkelijk voelen. Onder het voorzitterschap van provinciegouverneur Carl Decaluwé sloten 20 partners een raamakkoord dat moet resulteren in een klimaatrobuust waterbeheer in dit poldergebied.

Voor de Uitkerkse Polder was een raamakkoord al bijna tien jaar in de maak, maar het geraakte nooit ondertekend door de betrokken partners. Het Europees beschermde natuurgebied van 1.400 hectare is het belangrijkste weidevogelgebied van Vlaanderen. Natuurpunt beheert er 650 hectare als weidevogelreservaat. Het raamakkoord had als doel de natuurwaarden te verhogen en daarover afspraken te maken met waterbeheerders en landbouworganisaties. Uiteindelijk is een voorstel uitgewerkt voor een globale aanpak van de volledige Oudlandpolder.

De Oudlandpolder is een vlak gebied van 20.000 hectare op het grondgebied van de gemeenten Blankenberge, Bredene, De Haan, Jabbeke, Oudenburg en Zuienkerke. Het raamakkoord Oudlandpolder maakt afspraken over een hydrologische compartimentering van de polder met het oog op een meer gebiedsgericht waterbeheer. De partners zijn entiteiten van de Vlaamse overheid, lokale besturen, landbouworganisaties Boerenbond en Algemeen Boerensyndicaat, en Natuurpunt. Zij willen ook komen tot meer flexibele en gebiedsspecifieke afspraken inzake waterpeilbeheer en de afbakening en realisatie van natuur en landbouw. Het risico op overstromingen en droogte wordt aangepakt met meer waterberging.

“De ondertekening van het raamakkoord is een geslaagd voorbeeld dat aantoont dat overleg tussen sectoren kan uitmonden in een win-winsituatie. De Oudlandpolder kan een mooi pilootproject vormen voor andere poldergebieden”, stelt gouverneur Carl Decaluwé. Een stuurgroep onder zijn voorzitterschap waakt over de uitvoering. De volgende stap is de vertaling van het raamakkoord in een actieprogramma, voor een periode van vijf jaar. Eind dit jaar is het eerste actieprogramma voorzien. De uitvoering van het raamakkoord wordt gecoördineerd via de instelling van een landinrichtingsproject Oudlandpolder dat op zijn haalbaarheid onderzocht wordt door de Vlaamse Landmaatschappij.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: VLM

Volg VILT ook via