nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

03.05.2012 20.000 boeren kiezen met e-loket voor minder papierwerk

Vlaams minister-president Kris Peeters, tevens bevoegd voor landbouw, stelt met genoegen vast dat steeds meer landbouwers gebruikmaken van het e-loket en van de mogelijkheid om een deel van hun administratieve verplichtingen via elektronische weg te vervullen. Maar liefst 19.883 landbouwers of 63,3 procent van de potentiële aangevers hebben hun perceelsregistratie voor 2012 via het e-loket gedaan.

Ieder jaar moeten landbouwers een verzamelaanvraag indienen. Daarbij moeten zij een overzicht maken van de gebruikte percelen, de teelten, de toeslagrechten, het bemestingsregime en de beheerovereenkomsten. Naast een zuiver administratieve aangifte moeten alle percelen ook grafisch weergegeven worden.

Het aantal elektronische verzamelaanvragen dat in 2012 tijdig werd ingediend, is met 22 procent toegenomen ten opzichte van 2011. Dit jaar werden 19.883 verzamelaanvragen ingediend via het e-loket, terwijl het er vorig jaar 16.292 waren. Van de tijdig ingediende verzamelaanvragen werd 63 procent via het e-loket ingestuurd. De elektronische aangiftes zijn ook meteen goed voor 80 procent van het totaal aantal percelen.

“Het feit dat deze gegevens slechts éénmaal opgegeven moeten worden voor de toepassing van de Europese steunregeling, de mestwetgeving en de beheerovereenkomsten, is op zich al een gevoelige vereenvoudiging”, deelt het kabinet Peeters mee. “Dat op basis van die gegevens meteen een bemestingsprognose voor het bedrijf opgemaakt wordt, maakt het e-loket aantrekkelijk als instrument voor de bedrijfsvoering.”

De minister-president maakt zich sterk dat het e-loket de administratieve last op de bedrijven verder zal beperken. “Het verhoogt ook de efficiëntie bij de verwerking van de gegevens door de landbouwadministratie”, aldus Kris Peeters.

Meer info: Enkele landbouwers getuigen over de voordelen van het e-loket [VIDEO]

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via