nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

10.12.2013 200 soorten op nieuwe Rode Lijst voor vogels

Natuurpunt trekt aan de alarmbel na de publicatie van de nieuwe internationale Rode Lijst voor vogels. Maar liefst 200 soorten zijn bedreigd, een aantal dat nooit zo groot was. Ook voor de update van de Belgische Rode Lijst volgend jaar vreest de organisatie het slechtste. Bijvoorbeeld met de populatie akkervogels in ons land is het niet goed gesteld. “Waar blijft dus de uitvoering van de soortenbeschermingsprogramma’s”, klinkt het.

De Rode Lijst van BirdLife International was volgens Natuurpunt nooit eerder zo lang. Bijna 200 soorten zijn bedreigd met uitsterven. Een probleem dat een kostenplaatje met zich meebrengt van ongeveer 80 miljard dollar, als niet snel ingegrepen wordt. “Want hoe langer herstelmaatregelen worden uitgesteld, hoe hoger de kost zal oplopen”, klinkt het.

Volgend jaar wordt ook de Belgische Rode Lijst geüpdatet. De laatste update dateert al van 2004, en sindsdien is er volgens Natuurpunt veel veranderd. “Vogelonderzoek heeft al uitgewezen dat enkele soorten het moeilijk hebben, zoals de Kuifleeuwerik, Tapuit en Ortolaan”, stelt Natuurpunt in een Natuurbericht. Medewerker Robin Guelinckx voegt daar in Het Nieuwsblad aan toe dat het niet goed gaat met de akkervogels. “In dertig jaar tijd verminderde het bestand leeuweriken met 80 procent, de grauwe gors met 95 procent en de geelgors met de helft, terwijl de patrijs zo goed als niet meer voorkomt.”

De oorzaak daarvan is divers. Onder meer de grondbewerking op de akkers is veranderd, de percelen zijn groter geworden, de grasstroken kleiner en het open landschap versnipperd. Hierdoor vinden akkervogels te weinig voedsel en plaats om te broeden. Beheerovereenkomsten met landbouwers helpen, maar zijn volgens Guelinckx schaars. Zo’n beheerovereenkomst kan gaan over het laten staan van graanstoppels in de winter, het aanleggen van grasstroken op akkerranden, het uitzaaien van groenbedekkers in de winter, enzovoort.

Dat acties zoals voorgaande wel degelijk helpen, bewijst de evolutie van de Wenkbrauwalbatros. Die soort doet het opnieuw beter, dankzij gerichte acties en een strikte regelgeving. “De belangrijkste les uit de Rode Lijst is dan ook dat inspanningen en maatregelen hun effect doorgaans niet missen”, besluit Natuurpunt. “Dat dit bovendien het resultaat is van de inspanningen van slechts enkele organisaties en vrijwilligers, maakt duidelijk dat alles beter kan. Waar blijft dus de uitvoering van de reeds opgestelde soortenbeschermingsprogramma’s?”

Meer info: de Rode Lijst voor vogels

Bron: Het Nieuwsblad / Natuurbericht.be

Beeld: BirdLife

Volg VILT ook via