nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

20.03.2014 40% van houtproducten in Belgische winkels is duurzaam

In 2012 was 40,5 procent van de primaire houtproducten die in Belgische winkels werden verkocht, afkomstig uit duurzaam beheerde bossen. In 2008 bedroeg dit aandeel nog 15 procent, wat een stijging van 25,5 procent betekent op vier jaar tijd. “Met dit mooie resultaat worden de doelstellingen van 2018 al gehaald. Bovendien gaat het om een vrijwillig engagement van de sector”, klinkt het bij Comeos.

Comeos, de Belgische federatie van handel en diensten, sloot in 2011 samen met de beroepsfederaties van de houtsectoren en het directoraat-generaal Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid een akkoord om het aandeel van houtproducten afkomstig uit duurzaam beheerde bossen te verhogen. In 2008 had maar 15 procent van de primaire houtproducten een certificaat voor duurzaam bosbeheer. Het doel was om tegen 2018 dit aandeel te verhogen tot 35 procent.

Uit onderzoek blijkt nu dat die doelstelling in 2012 al ruimschoots werd gehaald: 40,5 procent van de houtproducten in de Belgische winkels is afkomstig uit duurzaam beheerde bossen. “Onze sector heeft zich voluit ingezet om dit resultaat te behalen. We zijn er dan ook bijzonder trots op. Maar liefst vier jaar eerder dan vooropgesteld werd de doelstelling behaald”, zegt Dominique Michel, gedelegeerd bestuurder van Comeos. Al belooft de federatie dat het hierbij niet stopt. “We zullen ons als sector blijven inzetten voor duurzame houtproducten”, klinkt het.

Volgens Michel toont dit aan dat vrijwillige engagementen van de sector werken. “Als de overheid ons eenzijdig regels oplegt, vormen zij een last. Als er met ons in dialoog wordt getreden en er samen naar een pragmatische oplossing wordt gezocht, dan levert dit meteen resultaat op”, zegt hij. “Dat geldt niet alleen voor duurzaam hout, maar ook bevat ons brood 22 procent minder zout dan tien jaar geleden, verkopen we dubbel zoveel milieuvriendelijke detergenten als zes jaar geleden en is het gebruik van plastic wegwerptasjes op tien jaar tijd met meer dan 86 procent afgenomen.”

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via