nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

30.10.2017 56 everzwijnen gedood tijdens drijfjacht in Limburg

Afgelopen zaterdag werden in Limburg maar liefst 56 everzwijnen doodgeschoten tijdens een grote drijfjacht. Dat is het grootste aantal dat ooit tijdens een speciaal daarvoor georganiseerde jacht werd gedood. De dieren veroorzaken heel wat schade in de provincie. Ook de komende maanden zullen er nieuwe drijfjachten komen. Het is de bedoeling om de populatie everzwijnen in Limburg te halveren.

De steeds verder uitdijende everzwijnpopulatie in Limburg zorgt al langer voor overlast. Ze veroorzaken niet alleen schade aan landbouwgewassen, maar ook tuinen van particulieren en sportvelden moeten eraan geloven. En bijna wekelijks komt het tot een aanrijding met de dieren. Bovendien kunnen everzwijnen ook ziektes verspreiden. Om de overlast in te dijken, moet het everzwijnenbestand in Limburg volgens jagers en landbouwers gehalveerd worden. 

Zaterdagochtend vatten 50 jagers en 50 drijvers post op het militair domein in Hechtel. Bij de drijfjacht waren twee wildbeheereenheden betrokken. In totaal werden maar liefst 56 everzwijnen doodgeschoten. “Een overweldigend succes”, zegt Eric Goedhuys van jachtgroep Punie in Het Belang van Limburg. “De grote opbrengst betekent ook dat hier enorm veel varkens zitten.” In het verleden werden al een aantal drijfjachten georganiseerd, maar die hadden nooit zoveel succes als de actie van afgelopen weekend. Soms werden slechts vijf everzwijnen gedood.  

Bron: Het Laatste Nieuws/Het Belang van Limburg

Beeld: Jan Dalemans

Volg VILT ook via