nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

11.08.2017 9 van de 10 loten eieren blijken dan toch veilig

Het Voedselagentschap laat weten dat uit verder onderzoek blijkt dat enkel nog voor de eieren met de code 3BE31114 een recall geldt. Voor de overige negen andere codes van eieren die werden teruggeroepen, kan die terugroep geannuleerd worden. Uit een grondige analyse blijkt dat die eieren veilig zijn voor consumptie. Landbouworganisatie ABS vraagt dat het FAVV ook werk maakt van de communicatie naar de getroffen pluimveehouders. “De informatiedoorstroming moet sneller en directer”, klinkt het.

Nadat uit een tegenanalyse van een staal genomen op één van de 86 aanvankelijk geblokkeerde bedrijven op 8 augustus bleek dat er toch een overschrijding van de Europese grenswaarde voor fipronil was, organiseerde het Voedselagentschap een terugroepactie. Hoewel het FAVV steeds benadrukt heeft dat de eieren al op 18 juli werden geblokkeerd, gaf het agentschap toch tien codes door van eieren waarvoor de recall gold. Ondertussen werd werk gemaakt van een onderzoek dat het verschil tussen de eerste en tweede analyseresultaten kan verklaren.

Die resultaten van dit onderzoek zijn nu klaar en daaruit blijkt dat voor de eieren met de codes 2BE3084-02, 2BE3084-03, 2BE3084-06, 2BE3123-A, 2BE3123-B, 2BE3123-C, 3BE4004, 3BE4005 en 1BE8016 de terugroeping kan worden opgeheven. “Enkel voor de eieren met de code 3BE3114 blijft de recall dus gelden”, verduidelijkt het Voedselagentschap. “Externe experten werkten mee aan dit onderzoek en de resultaten werden ook gevalideerd door het Wetenschappelijk Comité van het Voedselagentschap om de objectiviteit te bewaren.”

Volgens de Franstalige woordvoerder van het FAVV kunnen, op basis van de nieuwe resultaten, drie bedrijven gedeblokkeerd worden. Daardoor blijven er nog 47 geblokkeerde bedrijven over. 

ABS roept het agentschap nu op om werk te maken van de communicatie naar de getroffen landbouwers. “De communicatie vanuit het FAVV gebeurt op een zeer bureaucratische manier. De doorstroming van de informatie moet sneller en directer kunnen zodat de getroffen bedrijven zelf via opvolgstalen de mate van besmetting kunnen opvolgen”, aldus de landbouworganisatie. “Nu moeten de analyseresultaten geraadpleegd worden op Foodweb, maar de gebruiksvriendelijkheid van deze tool laat te wensen over.”

Tegelijk doet ABS ook een oproep voor financiële steun voor de getroffen bedrijven. “Bij deze bedrijven lopen de kosten hoog op, zonder dat daar enige vorm van compensatie tegenover staat. Deze pluimveehouders dreigen acuut een tekort aan liquide middelen te krijgen om hun bedrijfsvoering te kunnen verzekeren. De voederkosten blijven terwijl de gelegde eieren vernietigd dienen te worden. De rekeningen lopen zo heel snel hoog op”, klinkt het.

De landbouworganisatie vraagt daarom dat er op zeer korte termijn gekeken wordt, zowel op Vlaams, federaal als Europees niveau, wat er op budgettair vlak kan gedaan worden om zeer snel liquide middelen vrij te maken. “We pleiten vanuit het ABS voor enige vorm van zekerheid en duidelijkheid in deze voor de getroffenen meest onzekere periode. Dit is hard nodig want achter al deze bedrijven staan mensen en gezinnen die nu onder zeer zware druk staan, zowel financieel als ook psychisch”, besluit voorzitter Hendrik Vandamme. 

Het call center dat het Voedselagentschap woensdag oprichtte voor bezorgde burgers met vragen over fipronil, heeft al zowat 3.300 oproepen ontvangen. Vrijdag bleef het echter relatief kalm met een 300-tal oproepen, meldt een woordvoerster. De meeste oproepen kwamen woensdag binnen, een 2.000-tal. Tot zaterdag gingen de meeste vragen over de eiercodes, daarna ook over fipronil in vlees.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via