nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

27.02.2012 ABS vraagt overleg met VMM over waterheffingen

ABS is niet te spreken over de werking van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). “Wij beseffen dat het de taak van VMM is om te streven naar een verbetering van het milieu en de lucht- en de waterkwaliteit. Wij willen daar als landbouwsector gerust aan meewerken, maar het is wel belangrijk dat zij hun oor op tijd ook eens te luister leggen bij wie hun maatregelen moet implementeren”, zegt voorzitter Hendrik Vandamme.

Binnen de landouwsector is VMM vooral bekend van de jaarlijks verplichte aangifte van de watermeterstanden die het waterverbruik op bedrijfsniveau weergeven. “Maar de heffingen die VMM op het waterverbruik aanrekent aan de land- en tuinbouwsector zijn nog al te vaak onterecht of op onjuiste manier berekend”, beweert ABS. “Hoewel enkele jaren geleden een wetenschappelijke methode werd vastgesteld om het waterverbruik door het vee te meten, worden de waterheffingen vandaag berekend op de meterstand van de watertellers en volgens de watervergunnning.”

Als de vergunning groter is dan het jaarlijks werkelijk waterverbruik, dan loopt een veehouder volgens ABS een vrij hoge kans toch beboet te worden en belast te worden op basis van de te ruime vergunning. “Tenzij hij een verkleinde vergunning aanvraagt bij VMM, maar zo’n aanpassing kost handenvol geld”, meent Vandamme. VMM zou ook geen oog hebben voor de vele watertellers die jaarlijks kapot gaan. “VMM doet dit af als het gevolg van de “ondeskundige boring van de waterputten door landbouwers”. “Dat ook bijvoorbeeld naburige grondwerken een rol kunnen spelen, dat heeft geen belang. De veehouders moeten maar een nieuwe put boren, klinkt het dan.”

De landbouworganisatie ziet twee mogelijke oplossingen. “Ofwel keert VMM terug naar standaardnormen om heffingen op het waterverbruik per veebedrijf te bepalen, ofwel zal VMM haar eigen watertellers dienen te plaatsen op de bedrijven, deze te onderhouden en te vervangen waar het nodig zou blijken. De andere drinkwatermaatschappijen doen dit toch ook?”, klinkt het. ABS is van mening dat er achteraf ook geen discussies meer zullen opduiken als VMM zelf de meterstanden opneemt.

Dat er ook een decreet op tafel ligt waarbij wateropslag, vijvers, waterbekkens en oppervlaktewater dat bruikbaar is voor irrigatie voortaan ook een gepaste vergunning moet hebben en dat er een waterhaspel moet geplaatst worden op kosten van de boer, is voor ABS een doorn in het oog. “Onze vraag is of dit nog wel iets te maken heeft met het verbeteren van de waterkwaliteit. Ons lijkt het eerder te gaan om plat geldgewin. Dat het regent boven Vlaanderen, dat kan men de sector toch niet aanwrijven door hen daar ook al een heffing voor te laten betalen”, reageert Vandamme.

De ABS-voorzitter heeft een probleem met het gebrek aan overleg tussen VMM en de landbouwsector. “VMM-decreten en –regels worden ons al 30 jaar lang opgedrongen vanuit de ivoren toren, zonder onderzoek naar de mogelijke uitvoerbaarheid.” Vandamme is dan ook blij dat leefmilieuminister Joke Schauvliege gehoor heeft gegeven aan de vele klachten van de landbouwsector en een overleg heeft gepland. “Het staat buiten kijf dat VMM heel wat positief werk doet voor de waterkwaliteit en –kwantiteit, maar het kan nooit kwaad om te luisteren naar de mensen voor wie de decreten worden gemaakt en die er dagelijks mee geconfronteerd worden.”

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via