nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

22.02.2012 "Aantal buurtwinkels neemt jaar na jaar af"

Het aantal buurtwinkels neemt jaar na jaar af. Het aantal warme bakkers is op een goede vijftien jaar gedaald van 4.100 naar 2.800. In diezelfde periode is het aantal lokale voedingswinkels en slagers gehalveerd. Het Neutraal Syndicaat voor de Zelfstandigen (NSZ) wijst naast het harde labeur, de lange dagen en de vele administratieve en hygiëneformaliteiten vooral een falend lokaal parkeerbeleid aan als grote oorzaak.

Uit onderzoek blijkt dat 46 procent van de 308 Vlaamse steden en gemeenten geen parkeerbeleid heeft uitgetekend. Vooral landelijke gemeenten (75%) en verstedelijkte gemeenten (59%) zien hier geen behoefte in. “Wij stellen ook vast dat bij openbare werken parkeerplaatsen als eerste sneuvelen. Onder het mom van stadsverfraaiing en uit ecologische overwegingen plant men liever bomen en struiken”, zegt Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ.

Volgens het syndicaat jaagt dit gebrek aan parkeerplaats de consumenten en potentiële klanten richting supermarkten en shoppingcentra waar wel uitgebreide parkeermogelijkheden zijn. “Hun marktaandeel is intussen al opgelopen tot 80 procent”, beweert Mattheeuws. En dus verdwijnen buurtwinkels één voor één. “Nochtans hebben deze winkels heel wat troeven die we, zeker met de toenemende vergrijzing, moeten koesteren”, klinkt het.

Het NSZ pleit ervoor dat in elke gemeente of stad gratis kort parkeren wordt ingevoerd in de handelskernen. “Zo’n 30 procent van de gemeenten en steden laat op dit moment al toe om 10 tot 15 minuten gratis te parkeren. Dat is ideaal voor wie vlug even bij de buurtwinkel moet zijn. Wij willen dat elke gemeente of stad kort parkeren gaat invoeren waar buurtwinkels zijn”, aldus NSZ. Het syndicaat zal daarom in de aanloop van de komende gemeenteraadsverkiezingen alle steden en gemeente aanschrijven om hen hierop attent te maken.

Naast een parkeerbeleid met aandacht voor buurtwinkels, schuift NSZ nog een aantal belangrijke werkpunten naar voren om de buurtwinkel te ondersteunen. “Zo moeten belastingen die het ondernemen afstraffen, afgeschaft worden. Bij projecten van ruimtelijke ordening en openbare werken moet rekening gehouden worden met de noden van buurtwinkels en dient de leegstand aangepakt te worden.” Tot slot dringt het syndicaat aan op een net en veilig handelscentrum als vereiste voor een bloeiend buurtwinkelleven.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via