nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

09.10.2008 Agroforestry piste voor boeren in Gentse kanaalzone?

Minister van Leefmilieu Hilde Crevits (CD&V) onderzoekt of er in de zogenaamde buffergebieden van de Gentse Kanaalzone aan agroforestry - het aanplanten van bomen op gras- of akkerland - kan gedaan worden. Concreet gaat het om het inrichtingsplan 'Desteldonk-Noord en Desteldonk-Zuid' en het inrichtingsplan 'Rieme-Zuid en Doornzele-Noord'. "Dat kan een oplossing zijn voor landbouwers die in die omgeving hun akkers dreigen te verliezen", zegt Vlaams parlementslid Joke Schauvliege (CD&V), die Crevits over dit onderwerp aan de tand voelde.

De koppelingsgebieden tussen de haven en woonkernen zijn geen natuurgebieden en hebben in eerste instantie een bufferfunctie. De minister stelt dat agroforestry een optie is indien er vanuit de landbouwsector duidelijke interesse is. "Hier liggen dus kansen om landbouwgrond die vandaag in landbouwgebruik is en waar een bos gepland wordt, deels te sparen door de percelen enerzijds met bomen te beplanten en anderzijds er ook nog een teelt op te winnen", zegt Schauvliege.

Maar door smalle vorm van sommige stroken en het inpasen van andere functies zoals recreatie of leidingen, zal agroforestry niet overal mogelijk zijn. "Mocht trouwens de natuurfunctie cruciaal zijn, dan dient de inrichting en het mogelijk gebruik van die gronden in die optiek bekeken te worden", zegt Crevits. Ook beheersovereenkomsten voor de aanleg van kleine landschapselementen zoals houtkanten blijven daar trouwens een mogelijkheid.(MP)

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via