nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

11.03.2013 Alle Belgische melk voldoet aan strenge aflatoxine-norm

Vorige week raakte bekend dat met aflatoxine besmette maïs ook in ons land in veevoeder verwerkt werd. Bij de melkveebedrijven die verdacht voeder kregen, nam het Voedselagentschap monsters van de melk voor analyse op het gehalte aflatoxine M1. “Alle resultaten blijven onder de strenge Europese norm van 0,05 ppb”, deelt het Voedselagentschap mee. Ook de kwaliteit van vlees werd niet beïnvloed.

Het grootste deel van de gecontamineerde partij, 53.000 ton maïs, werd geblokkeerd. De rest werd verwerkt in voeder voor varkens, pluimvee en in mindere mate in rundveevoeder. De risico-evaluatie op basis van de uitslagen van de grondstoffen gekregen van de Duitse trader en van de inmengingsgraad van de maïs in het veevoeder wees uit dat de norm in de samengestelde voeders over het algemeen niet werd overschreden. Daardoor kon er ook geen overschrijding van de zeer strenge Europese norm van 0,05 ppb ( parts pro billion) in melk zijn.

Om zeker te zijn, heeft het Voedselagentschap stalen genomen op melkveebedrijven. Nu volgt de bevestiging dat op geen enkel bedrijf de melk verontreinigd is. Ook de resultaten van de analyses die de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie (BCZ) liet uitvoeren op aflatoxine in melk zijn allemaal conform. BCZ liet ILVO stalen onderzoeken die werden genomen op 50 melkveebedrijven. Het geruststellende resultaat belet niet dat de zuivelindustrie de zaak blijft opvolgen. In het kader van de normale monitoring op aflatoxine worden dit jaar nog 238 monsters melk onderzocht.

Het veevoeder kwam ook terecht op rundvee-, pluimvee- en varkensbedrijven, maar brengt de veiligheid van het vlees van die dieren niet in het gedrang. Wel roepen twee mengvoederfabrikanten momenteel biggenvoeders terug omdat jonge (éénmagige) dieren gevoelig zijn voor aflatoxines. Het Voedselagentschap en de sector blijven alleszins zeer alert voor besmette maïs afkomstig uit Centraal-Europa.

BEMEFA, de Belgische beroepsvereniging van mengvoederfabrikanten, vindt het nodig dat bij de Europese Commissie wordt aangedrongen op een onderzoek naar wie in Duitsland in gebreke is gebleven bij de melding van de besmetting. De vereniging laat ook onderzoeken of ze zich burgerlijke partij kan stellen.

Directeur-generaal Yvan Dejaegher kreeg maandag van het Voedselagentschap de bevestiging dat of de Duitse handelaar, of de Duitse fabrikant al op 20 februari op de hoogte was van de besmetting. "Mocht die dag meteen een Europese melding verstuurd zijn, dan hadden we ons veel moeite kunnen besparen", aldus Dejaegher. "Hoe we hierop verder reageren, zal afhangen van welke partij toen in de fout gegaan is. We gaan hier zeker mee door, want de elementaire principes van de voedselveiligheid zijn niet gerespecteerd."

Bron: eigen verslaggeving/Belga

Volg VILT ook via