nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

25.05.2010 Antwerpse glastuinbouw in de greep van Thenergo

Heel wat Antwerpse glastuinbouwers kijken met een bang hart naar de beursval van groenestroomproducent Thenergo. De tuinbouwers die in zee gingen met Thenergo kunnen het aantal tegenslagen nauwelijks nog bijhouden. De meeste onder hen zitten gevangen in 'Groeikracht', de warmtekrachtinstallatie waarin ze samen met Thenergo investeerden en moeten met lede ogen kijken naar de verhoging van hun elektriciteitsfactuur.

Tuinbouwers die in zee gingen met Thenergo voor de gezamelijke investering in een warmtekrachtinstallatie (wkk) zitten nu gevangen in ‘Groeikracht’. Voor elke wkk is een apart bedrijf opgericht en ‘Groeikracht’ is de gemeenschappelijke benaming voor al die projecten.

Thenergo bestempelt de samenwerking met de glastuinbouwers nog steeds als één van zijn sterkste troeven. De huidige bedrijfsleiding beschouwt het zelfs als één van de pijlers voor de doorstart van het groene energiebedrijf. Maar de glastuinbouwers zijn heel wat minder enthousiast over de samenwerking.

De meeste glastuinbouwers zitten gevangen in ‘Groeikracht’ en voelen zich bekocht, is te horen in tuinbouwkringen. Een deel van de tuinbouwpartners van Thenergo zou inmiddels al een advocaat in de arm hebben genomen. Tot overmaat van ramp dreigen sommigen het slachtoffer te worden van de afrekeningen die bezig zijn tussen Thenergo en managers die de voorbije maanden aan de deur zijn gezet. Oud-directieleden van Thenergo hebben immers beslag laten leggen op de rekeningen van een aantal Groeikracht-bedrijven.

De tuinbouwers die met Thenergo scheep gingen, kunnen het aantal tegenslagen nauwelijks nog bijhouden. Het begon met milieuvergunningen die niet in orde waren. Vervolgens liet de opstart van installaties een half tot een volledig jaar langer op zich wachten dan gepland. Er waren zelfs installaties die terug werden weggehaald omdat Thenergo nagelaten had om de leverancier te betalen. En daarbij komt ook nog eens het constante ongenoegen over de gebrekkige opvolging van de werking van de warmekrachtcentrales.

Veruit de grootste ergernis is dat Thenergo een veel te positieve voorstelling van zaken heeft gegeven over de prijs die de tuinbouwers moeten betalen voor de warmte. Een serre verwarmen is een zeer grote uitgave voor een glastuinbouwer zodat de voorgespiegelde prijs van 3 à 4 euro per vierkante meter een belangrijk argument was om in het project te stappen. Nu krijgen ze te horen dat ze drie keer meer moeten betalen. Veel tuinbouwers zitten bovendien vast aan contracten voor warmteleveringen voor een periode van tien jaar.

De tuinbouwers erkennen wel dat de energieprijzen de voorbije jaren fel zijn gestegen, maar ze zijn er tegelijk van overtuigd dat Thenergo zware blunders heeft begaan bij de aankoop van aardgas voor de warmtekrachtcentrales en bij de verkoop van de elektriciteitsproductie. Voor de tuinbouwers lijkt het alsof zij via de verhoging van de elektriciteitsfactuur moeten opdraaien voor het falende beheer van Thenergo.

Bron: De Standaard

Volg VILT ook via