nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

23.07.2013 Bedrijfsopvolging ook voor Braziliaanse boeren probleem

De vergrijzing van het platteland is niet alleen een probleem in Europa, ook in Brazilië is het voor familiale boeren niet evident om een opvolger te vinden voor het eigen landbouwbedrijf. Trias, een ngo die boeren in het zuiden ondersteunt, is om die reden een partnerschap aangegaan met Arfaca, een vereniging die opleidingen geeft aan jongeren en ervoor zorgt dat ze duurzame landbouwpraktijken onder de knie krijgen.

In 2000 werkten nog 6,1 miljoen Braziliaanse jongeren in de landbouwsector. Tien jaar later is dat cijfer met 13 procent gedaald. Waar in Vlaanderen de kapitaalsbehoefte een belangrijke drempel is voor startende boeren, is het imago van het plattelandsleven vooral een probleem voor de Braziliaanse jongeren. Boeren worden er dikwijls afgeschilderd als achterlijk en in veel boerengemeenschappen is er ook een gebrek aan infrastructuur en investeringen.

Vanwege de erfenisregeling voor landbouwgrond zijn het vooral jonge vrouwen die het stadsleven induiken. “Er is dus niet alleen een vergrijzing, maar ook een vermannelijking van het platteland aan de gang”, zegt Trias-medewerkster Daniela Nascimento. De regering heeft intussen een programma gelanceerd ter ondersteuning van de familiale landbouw, maar dat slaagt er vooralsnog niet in om de plattelandsvlucht bij jongeren af te remmen.

Wel succesvol is een steunprogramma van de regionale vereniging Arcafar die in het zuiden van Brazilië wordt aangeboden aan een 70-tal boerengezinnen. Dit programma geeft extra opleidingen aan jongeren en geeft hen meer inzicht in duurzame landbouwtechnieken. Onderzoek leert dat bijna alle jongeren die deelnemen aan dit programma een toekomst proberen uit te bouwen op het platteland.

Om die reden heeft Trias beslist om via haar partnerorganisatie microkredieten te verlenen aan de deelnemers aan het programma van Arcafar. “Dergelijke partnerschappen is exact wat het Braziliaanse platteland nodig heeft. Ze zorgen er immers voor dat de theoretische kennis van jongeren toegepast wordt op het terrein”, aldus Nascimento.

Bron: Trias

Beeld: Trias

Volg VILT ook via