nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

16.12.2013 "Bedrijfsvoering landbouwers kan en moet beter"

Vanuit de vaststelling dat landbouwers te weinig stilstaan bij de juiste bedrijfsstrategie wil het West-Vlaamse onderzoekscentrum Inagro boeren meer doen nadenken over de strategische en financiële langetermijnplanning van hun bedrijf. Een studienamiddag en een brochure moeten bedrijfsleiders aanzetten kritisch na te denken over hun bedrijfsmanagement.

Land- en tuinbouwers investeren grote bedragen in de uitbouw en optimalisatie van hun bedrijf, maar ze staan te weinig stil bij de juiste bedrijfsstrategie en juridische structuur. Dat vindt Inagro. Met het project 'Duurzaam Ondernemen: optimalisatie van de bedrijfsjuridische organisatie van familiale landbouwbedrijven in volle ontwikkeling', dat mee tot stand kwam dankzij de financiële steun van de provincie West-Vlaanderen, wil Inagro dit probleem aanpakken.

Tijdens enkele brainstormsessies met landbouwers merkte Inagro op dat er grote verschillen zijn in de manier waarop land- en tuinbouwers omgaan met agrarisch ondernemen. Zo is het "zeer opvallend" dat veel land- en tuinbouwers hun boekhoudcijfers weinig of niet interpreteren. Vragen over de rendabiliteit van specifieke bedrijfstakken en teelten blijven vaak onbeantwoord.

Door de complexiteit van het thema en het gebrek aan inzicht in de bedrijfsboekhouding durven vele bedrijfsleiders geen gerichte vragen te stellen aan hun boekhouder, bank of adviseur. Ook kunnen ze geen correcte analyse maken van wat de boekhouder, bank of adviseur hen voorstelt, stelde Inagro vast. Dat plaatst de bedrijfsleider – hoe technisch onderlegd ook – in een zwakke positie en kan een reëel bedrijfsrisico betekenen.

Een landbouwbedrijf goed runnen, betekent met andere woorden denken en doen. Om dit denken in de bedrijfsvoering te integreren, zijn heel concrete instrumenten beschikbaar, waarvan de bedrijfseconomische boekhouding één van de meest fundamentele is. Daarnaast is de ontwikkeling van een goede visie en strategie, gebaseerd op de sterkten en zwakten van het bedrijf noodzakelijk voor een doordachte toekomstvisie.

Ook competenties op vlak van communicatie en onderhandelen zijn zeer belangrijk. Te veel bedrijfsleiders hebben hierover te weinig kennis of voelen zich onzeker. Daarom lanceert Inagro de brochure 'Denken & doen, over bedrijfsstrategie, juridische structuur en kritische succesfactoren', dat bedrijfsleiders moet aanzetten kritisch na te denken over hun bedrijf en bedrijfsvoering.

De studienamiddag ‘Denken en doen’ vindt plaats op 19 december, om 13u bij Inagro in Rumbeke-Beitem. Inschrijven kan hier

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via