nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

10.01.2013 Beleidsmakers beloven jonge boeren te steunen in GLB

Minister voor Landbouw Kris Peeters, Boerenbondvoorzitter Piet Vanthemsche, de leden van de commissie Landbouw in het Vlaams parlement en enkele Vlaamse schepenen van Landbouw hebben hun handtekening gezet onder de campagne ‘Future, Food, Farmers’ van CEJA en Groene Kring. Daarmee engageren zij zich om de maatregelen voor jonge land- en tuinbouwers in het nieuwe GLB te ondersteunen.

Groene Kring, de vereniging voor jonge landbouwers, vroeg Peeters na zijn landbouwpraatje met Piet Vanthemsche om aandacht voor de campagne. “De maatregelen voor jonge land- en tuinbouwers die zijn opgenomen in de hervormingsvoorstellen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), zijn noodzakelijk. De land- en tuinbouwsector vergrijst immers in snel tempo. De overname van land- en tuinbouwbedrijven moet de komende decennium dan ook een belangrijke prioriteit worden in het beleid”, legt voorzitter Marijke Jordens uit.

Om het belang van de campagne extra te benadrukken, haalt Jordens enkele cijfers aan. Zo blijkt de gemiddelde leeftijd van de bedrijfsleiders in Vlaanderen de afgelopen jaren gestaag te zijn gestegen, van 49 jaar in 2005 tot 51 jaar in 2010. Bovendien blijkt uit de cijfers van het Landbouwrapport 2012 dat het aantal bedrijfsleiders jonger dan 30 jaar verder is geslonken, tot slechts 1,8 procent van de bedrijven. Het aantal bedrijfsleiders ouders dan 65 jaar is daarentegen verder gestegen, tot 10,5 procent. Slechts 13,8 procent van de bedrijfsleiders ouder dan 50 jaar had in 2009 ten slotte een vermoedelijke opvolger. “En dit is niet enkel een Vlaams verhaal”, voegt ze er nog aan toe. “Dezelfde tendens doet zich voor binnen heel Europa.”

De campagne ‘Future, Food, Farmers’ is dan ook een initiatief van CEJA, de Europese koepel van jonge landbouworganisaties. Daarin vragen zij aan het middenveld, de agro-bedrijven en de politiek om specifieke maatregelen voor jonge land- en tuinbouwers te ondersteunen. Symbolisch kunnen ze dat doen door hun handtekening te plaatsen onder de oproep om de generatiewissel in de sector als prioriteit op te nemen in de aankomende hervorming van het GLB.

De verzamelde handtekeningen worden afgegeven tijdens de eerste maanden van het Ierse voorzitterschap van de Europese Unie en dit aan Europees landbouwcommissaris Ciolos, aan de voorzitter van COMAGRI, De Castro, en de voorzitter van de Landbouwraad, Dimon Coveney.

“De verjonging van de sector is per definitie essentieel om de sector een gezonde toekomst te geven. Het is dan ook met veel overtuiging dat ik deze verklaring van Groene Kring en haar Europese moederorganisatie onderteken. Ik steun hun oproep aan de Europese instellingen om prioriteit te geven aan deze verjonging. Verjonging zal ook een speerpunt worden van het nieuwe Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling dat in 2013 zal uitgewerkt worden”, stelt Peeters.

Meer info: www.futurefoodfarmers.eu

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via