nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

29.11.2012 Belgische aardappeloogst is 22% kleiner dan vorig jaar

De totale Belgische productie consumptieaardappelen wordt voor 2012 geraamd op 3,37 miljoen ton. Dit is 22 procent minder in vergelijking met 2011. Toen was het areaal groot en vielen de opbrengsten zeer hoog uit. Het verschil met het vijfjarig gemiddelde (3,5 miljoen ton) is beperkter. Uit de nieuwsbrief van het Interprovinciaal proefcentrum voor de aardappelteelt (PCA) blijkt dat vooral Bintje minder goed opbracht.

Begin november hielden PCA, Inagro, FIWAP en CARAH een enquête onder hun leden. Aan de hand van de antwoorden omtrent de opbrengsten per hectare enerzijds en het Belgisch aardappelareaal volgens Statbel en de verzamelaanvraag anderzijds, berekenden zij de Belgische aardappelproductie. Bij het invullen van de enquête waren nog niet alle aardappelen geoogst. Op 10 november moest in West-Vlaanderen nog 1.800 hectare aardappelen gerooid worden. In de andere provincies was de aardappeloogst bijna volledig afgerond.

Het aardappelareaal is met ongeveer zeven procent gedaald ten opzichte van 2011, maar ligt nog steeds hoger dan twee jaar geleden. Vooral het areaal Bintje zou gedaald zijn tot ruim 35.500 hectare. Andere rassen bewaaraardappelen werden op 24.500 hectare uitgeplant, wat een lichte daling is terwijl het areaal van deze nieuwere rassen al vele jaren toenam ten koste van Bintje. Het areaal vroege aardappelen schommelt volgens PCA sterk van jaar tot jaar en daalde in 2012 met ongeveer 11 procent.

Door de late plantdatum op veel percelen ligt de gemiddelde opbrengst per hectare dit jaar laag. Het gemiddelde is 45,7 ton voor alle bewaaraardappelen, terwijl Bintje slechts 45,1 ton haalt. De opbrengst van de vroege rassen wordt geraamd op 41,3 ton per hectare, met veel verschillen tussen de rassen en regio’s.

Bron: PCA Nieuwsbrief

Volg VILT ook via