nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

07.12.2011 Belgische aardappelproductie voorbij vier miljoen ton

Het Interprovinciaal proefcentrum voor de aardappelteelt (PCA) meldt in zijn nieuwsbrief dat de totale Belgische productie consumptieaardappelen in 2011 voor het derde jaar op rij stijgt en geraamd wordt op 4,19 miljoen ton. Een groot aardappelareaal, maar vooral recordopbrengsten per hectare zorgen voor een stijging met 17 procent ten opzichte van vorig jaar.

De productie wordt berekend aan de hand van een enquête bij telers die PCA in Vlaanderen en FIWAP en CARAH in Wallonië uitvoeren. Gegevens van de FOD Economie geven inzicht in het Belgische aardappelareaal. Dit leidt tot de vaststelling dat de Belgische productie consumptieaardappelen nog nooit zo hoog is geweest, verklaart PCA. Het areaal daalde lichtjes in vergelijking met 2010 (-2%), maar ligt nog altijd heel wat hoger dan voor 2009.

De gemiddelde opbrengst per hectare is bovendien uitzonderlijk hoog. Vroege en late rassen komen samen uit op een gemiddelde van 54,6 ton per hectare. Enkel de jaren 2004 en 2007 komen hier in de buurt met 51 ton per hectare. De productiestijging van 17 procent ligt in de lijn van de ramingen in onze buurlanden.

Volgens cijfers van Eurostat kent de EU-15 een productiestijging van 15 procent. Ook in de meeste exportbestemmingen is de productie zeer hoog en bijna overal zijn de rendementen van de verwerkende industrie hoog door de grove aardappelmaat zodat de extreem hoge productie de aardappelprijs drukt.

Het aandeel vrije bewaaraardappelrassen is na een daling tijdens de voorgaande jaren opnieuw geklommen tot 55 procent. De productie van andere rassen dan Bintje is in vijf jaar tijd wel verdubbeld.

Bron: Nieuwsbrief PCA

Volg VILT ook via