nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

17.09.2013 "Bevoegdheid dierenwelzijn hoort bij welzijnsminister"

De dierenbeschermingsbeweging reageert ontgoocheld op de inhoud van het Groenboek Staatshervorming dat vandaag bekend geraakte. Het Groenboek brengt de bevoegdheid Dierenwelzijn onder bij het departement Landbouw. Volgens 79 dierenrechtenorganisaties is dit "terug naar af".

In het kader van de zesde staatshervorming wordt de bevoegdheid dierenwelzijn overgedragen naar de gewesten. Tegelijkertijd zou de materie opnieuw bij het departement Landbouw terechtkomen, zeer tegen de zin van de dierenbeschermingsbeweging. Die laat, bij monde van GAIA-voorzitster Ann De Greef, weten dat ze vreest dat verdere vooruitgang op het vlak van dierenwelzijn moeilijker zal worden.

Volgens het gemeenschappelijk persbericht van de 79 dierenrechtenorganisaties is de situatie van de dieren positief geëvolueerd sinds dierenwelzijn niet meer onder het ministerie van Landbouw valt (sinds 1999). Voor 1999 was het "quasi onmogelijk" om argumenten "ten voordele van de dieren te laten gelden, aangezien de landbouw- en andere economische belagen systematisch belangrijker geacht werden dan de welzijnsbelangen van de dieren", aldus De Greef.

Volgens De Greef was het debat de laatste jaren "verre van evident", maar kon de dierenrechtenbeweging "in een open, constructieve sfeer betekenisvolle resultaten bereiken. Dat zou met een minister van Landbouw onmogelijk geweest zijn." Daarom pleiten ze ervoor dierenwelzijn op het regionale niveau onder te brengen bij Volksgezondheid/Welzijn, en onder één, in plaats van twee ministers, zoals in het Groenboek staat.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via