nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

15.02.2013 BioForum: "Echt groen vasten doe je met bio"

Naar aanleiding van de derde editie van de actie ‘Dagen zonder Vlees’, vraagt BioForum-voorzitter Kurt Sannen aandacht voor biologische landbouw als enige “echte groene vasten”. Minder vlees eten kan volgens hem helpen in de strijd tegen de ecologische crisis, maar lost het probleem niet op. “Ook groenten, fruit en andere producten uit de industriële landbouw hebben een te grote ecologische voetafdruk”, klinkt het.

In plaats van die industriële landbouw heeft de wereld volgens Sannen een duurzame landbouw nodig, en dat kan niet zonder een duurzame veehouderij. Die zorgt er immers voor dat op minder vruchtbare landbouwgrond of grond die niet geschikt is voor akkerbouw, toch voedsel kan worden geproduceerd, door er vee op te laten grazen. Bovendien zorgt dat vee voor mest, waarmee de akkers kunnen worden gevoed.

“Echt groen vasten, doe je dan ook niet door vlees te schrappen, maar door bio te eten”, redeneert Sannen. Want bio is een agro-ecologische landbouwmethode, en dat is de enige methode die een adequaat antwoord biedt op de ecologische crisis én de toenemende vraag naar voedsel. Sannen voelt zich daarin gesteund door VN-rapporteur voor het recht op voedsel Olivier De Schutter, met zijn rapport 'Agro-ecology and the right to food', en een vierhonderdtal wetenschappers die in 2008 in het IAASTD-rapport 'Agriculture at a Crossroads' concludeerden dat vooral kleinschalige landbouwsystemen een cruciale rol zullen spelen in de toekomstige voedselvoorziening.

“Dit omdat agro-ecologische landbouw een landbouw is die samenwerkt met het natuurlijke ecosysteem, in plaats van het te bekampen, en vertrekt van kortere voedselketens, het sluiten van kringlopen en het efficiënt omgaan met natuurlijke grondstoffen”, legt Sannen uit. Hierdoor komt agro-ecologie zowel consument als producent als omgeving ten goede, en is het beter bestand tegen ziekten, plagen of extreme klimaatomstandigheden. “Pas als we kiezen voor ‘Dagen met Bio’, kunnen we de ecologische en voedselcrisis echt aanpakken”, besluit hij.

Bron: BioForum

Volg VILT ook via