nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

21.11.2012 Bioboeren waarschuwen voor gevolgen voorstel Van Rompuy

De Europese tak van de Internationale Federatie voor Biologische Landbouw (IFOAM EU Group) keurt het compromisvoorstel af dat Europees Raadsvoorzitter Herman Van Rompuy vorige week presenteerde. “Zonder voldoende budget voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) zal Europa er niet in slagen aan een aantal socio-economische en ecologische uitdagingen het hoofd te bieden”, klinkt het.

Van Rompuy stelde vorige week voor om 75 miljoen euro te besparen op het budget van de meerjarenbegroting 2014-2020. Het geld zou hij vooral halen bij het cohesiebudget (30 miljard euro) en het landbouwbudget (21,5 miljard euro), de twee grootste uitgaveposten. Dit houdt volgens IFOAM EU Group een afzwakking in van de vergroeningsmaatregelen en een besparing op het budget voor plattelandsontwikkeling met 9,3 procent. “En dat bedreigt het realiseren van enkele Europese duurzaamheidsdoelstellingen, zoals de EU2020-ambities”, klinkt het.

“Het is erg belangrijk dat de duurzaamheidsmaatregelen in het GLB zo toegankelijk mogelijk worden gemaakt. Zij bepalen immers de toekomst van de rurale economie. De voorgestelde besparingen dreigen dit echter te ondermijnen”, stelt Thomas Fertl, vice-voorzitter van IFOAM EU Group.

“Het voorstel van Van Rompuy om tot 20 procent van het totale EU-budget te reserveren voor klimaatacties en tot 75 procent van het rurale ontwikkelingsbudget voor milieudoelstellingen, kan een positief effect hebben op milieuvriendelijke maatregelen zoals biologische landbouw. Maar in de praktijk zal het voorstel onvermijdelijk falen als het landbouwbudget in het algemeen en het rurale ontwikkelingsbudget in het bijzonder tekortschieten”, stelt Jan Plagge, voorzitter van IFOAM EU Group.

De federatie vraagt de Europese regeringsleiders dan ook om rekening te houden met deze bezorgdheden en de “vergissing te corrigeren”. Intussen gaf Van Rompuy zelf al aan een nieuw compromisvoorstel op tafel te zullen leggen. De Europese top over de meerjarenbegroting start donderdag.

Bron: eigen verslaggeving/BioForum

Volg VILT ook via