nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

21.11.2008 Biologische hennepboer proeft van agroforestry

De biologische landbouwer Dirk 's Jongers teelt sinds twee jaar hennep op zijn akkers. Of hij dit experiment zal verderzetten, is nog onzeker omdat mensen die op zoek zijn naar goedkope softdrugs nogal wat schade aanrichten. "Ik kweek planten zonder hallucinerende bijwerkingen", verduidelijkt de boer. "Je kan er in het beste geval pannekoeken mee bakken". Zondag organiseert de 's Jongers in samenwerking met een rits organisaties een geanimeerde boomplantdag. Hij hoopt alvast dat agroforestry minder controverse oproept dan de hennepplanten.

Het voorbije jaar heeft 's Jongers twee hectare hennep geteeld. De oogst was vergelijkbaar met die van maïs en het is de bedoeling om de hennep aan te wenden als veevoeder. De boer vermoedt dat de voederwaarde van de hennep wat lager is dan die van maïs, maar de hennepteelt heeft als voordeel dat ze snel groeit en weinig last ondervindt van onkruiden. Toch is het nog niet zeker of 's Jongers ook straks weer hennep inzaait.

Al te nieuwsgierige voorbijgangers nemen toppen van de planten mee of slaan hele stukken in het perceel plat om een rustig plekje te creëren. Als gevolg van dit soort overlast heeft de boer dit jaar eerder geoogst dan normaal de bedoeling was, waardoor de oogst iets minder vlot verliep doordat de planten nog taai en vezelig waren. 's Jongers overweegt om zijn hennep voortaan te omringen met enkele rijen maïs.

Zondag gaat de boer in elk geval drie rijen bomen aanplanten. Daarbij worden telkens twee boomsoorten gecombineerd. "De populier levert op een korte periode hout, de linde bezit eigenschappen om mineralen uit diepere grondlagen op te nemen en de zwarte els is in staat om het kopergehalte in de bodem naar omhoog te halen", zegt Jeroen Watté van Wervel, de organisatie die Vlaamse boeren al enkele jaren probeert warm te maken voor agroforestry.

Met de aanplant wil Dirk 's Jongers, die zich toelegt op de kweek van biologische zoogkoeien, een meerwaarde geven aan het landschap rond zijn bedrijf. Door de keuze voor zowel snel- als traag groeiende boomsoorten wil de landbouwer de houtoogst spreiden. Naast populier, linde en es worden zondag ook haagbeuk, robinia en valse christusboom aangeplant. "Kenmerkend voor pioniers is dat de soortkeuze deels ook gebaseerd is op intuïtie", zegt Watté.

Over het aantal Vlaamse boeren dat zich waagt aan agroforestry, durft men zich bij Wervel niet uitspreken. "Sommige pioniers zijn erg op zichzelf bezig en lopen niet te koop met hun resultaten. We rekenen op de hulp van de grote landbouworganisaties om een zoektocht naar die pioniers te starten. Mogelijk krijgen we dan een beter zicht op het fenomeen, maar het staat vast dat ze voorlopig nog op twee handen geteld kunnen worden", besluit Watté.(KS)

Meer informatie: Wie wil kennismaken met agroforestry kan zondag van 10 tot 17 uur terecht op de Groenenhoek in Aartselaar. Naast de boomaanplant worden ook een workshop, knutselatelier, hennepmarkt en muzikale optredens georganiseerd.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via