nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

07.06.2010 Bloederziekte bij kalveren zet verkoop BVD-vaccin stil

Pfizer Animal Health heeft de verkoop van het BVD-vaccin PregSure in Europa met onmiddellijke ingang gestaakt vanwege een mogelijk verband met bloederziekte bij kalveren."Het is een vrijwillige maatregel in afwachting van de onderzoeken die in diverse EU-landen gaande zijn naar een mogelijk verband tussen het gebruik van het vaccin en bloederziekte", klinkt het bij Pfizer.

Een aantoonbaar verband tussen vaccinaties van runderen tegen boviene virale diarree (BVD) met het PregSure-vaccin van Pfizer en het voorkomen van bloederziekte bij kalveren is er vooralsnog niet, zegt een woordvoerder van de diergeneesmiddelenfabrikant. Toch heeft Pfizer Animal Health besloten de verkoop van het middel in de hele Europese Unie stop te zetten. Er is namelijk wel gesignaleerd dat duidelijk meer kalveren last kregen van bloederziekte als de moeders waren ingeënt met het Pfizer-vaccin dan wanneer dat niet was gebeurd.

De huidbloedingen worden veroorzaakt doordat het beenmerg van de kalveren vrijwel geheel vernietigd is. Dit lijkt te gebeuren rond het moment van de geboorte van de kalveren. De moederdieren zijn volledig gezond. De oorzaak waarom het beenmerg bij de kalveren wordt afgebroken is nog niet bekend.

In Nederland spreekt de Gezondheidsdienst voor Dieren van een duidelijk waarneembare correlatie, wat iets anders is dan een rechtstreeks verband. Ook in Schotland, Engeland, Ierland en Duitsland worden deze verschijnselen opgemerkt. In Duitsland werd het aantal meldingen van boviene neonatale pancytopenie (BNP, de officiële naam voor bloederziekte) bij kalveren zelfs zo groot dat de overheid daar enkele weken geleden besloot om het gebruik van PregSure te stoppen, hoewel er nog steeds geen rechtstreeks verband kon worden gelegd.

Na het Duitse besluit raakten de ontwikkelingen in een stroomversnelling. Een aantal EU-lidstaten besloot om een Europese evaluatie aan te vragen van het gebruik van PregSure. Dat zou nog veel meer onrust onder veehouders kunnen veroorzaken. Daarom besloot Pfizer om de verkoop uit voorzorg te staken.

PregSure is een vaccin dat werkzaam is tegen boviene virale diarree, een infectieziekte bij rundvee die veel schade veroorzaakt op een bedrijf door sterfte, slechte groei en het vaker ziek zijn van de dieren. BVD onderscheidt zich van vele andere dierziekten door het voorkomen van dragers. Dit zijn dieren die tijdens de dracht geïnfecteerd zijn met BVD en het daardoor niet als lichaamsvreemd zien en geen antistoffen aanmaken. Een drager van het BVD-virus blijft zijn hele leven besmet met het virus en zal het ook verspreiden, waardoor het dier een voortdurende besmettingsbron is voor andere runderen.

PregSure is sinds 2004 in de handel in Duitsland en daarna ook in andere landen van de EU. Tot dusver zijn er volgens Pfizer meer dan 13 miljoen doses in de EU verkocht. Of Pregsure ooit nog weer op de markt komt in de EU hangt af van de uitkomsten van de evaluatie.

Bron: Agrarisch Dagblad/VeeteeltVlees

Volg VILT ook via