nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

16.09.2011 Boerenbond en ABS ontgoocheld over GLB-voorstellen

De uitgelekte voorstellen van EU-commissaris Dacian Ciolos over de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid laten het ergste vermoeden voor de Vlaamse landbouw. "De voorstellen zijn heel nadelig voor de oude lidstaten en voor gebieden die het moeten hebben van intensieve, gespecialiseerde landbouw. Vlaanderen wordt dus twee keer getroffen", meent Boerenbondvoorzitter Piet Vanthemsche.

Boerenbond is ervan overtuigd dat als het meerjarig financieel kader en de voorstellen voor de directe betalingen niet worden bijgestuurd, dat zowel onze regio als de individuele land- en tuinbouwbedrijven zwaar zullen moeten inleveren. Ook Hendrik Vandamme, voorzitter van ABS, is ervan overtuigd dat we ons moeten klaar houden voor ingrijpende veranderingen.

Beide landbouworganisaties vinden het teleurstellend dat Ciolos aanstuurt op een zuivere flat rate, hetzelfde bedrag voor alle subsidiabele hectares. "Als er dan toch een verevening moet komen, dan moet die traag en gradueel worden geïnstalleerd", schrijft Vandamme in zijn voorwoord in Drietandmagazine. Ook Boerenbond dringt aan op een voldoende lange overgangsperiode. "Maar Ciolos lijkt een harde overgang op 1 januari 2014 te beogen, dit is veel te brutaal", beweert Vanthemsche. Beide voorzitters vrezen eveneens voor de zoogkoeienpremie.

Ook de verdere vergroening van het Europese landbouwbeleid stuit op verzet. "De gewijzigde steun zou een basispremie worden, aangevuld met een facultatieve groene premie, gekoppeld aan inzet voor natuur en milieu. Terwijl wij al zoveel inspanningen doen voor het milieu en de natuur op bedrijfsniveau", reageert de ABS-voorzitter. "De voorstellen van Ciolos lijken op maat geschreven van zijn thuisland en gaan volledig voorbij aan onze gespecialiseerde, intensieve landbouw in verstedelijkt gebied", stelt Vanthemsche.

De definitie van ‘actieve boer’ is volgens Boerenbond ook op die manier geïnterpreteerd. "Ze is helemaal op maat gemaakt van de kleine overlevingslandbouw in een aantal nieuwe lidstaten", staat te lezen in Boer&Tuinder. Ook voor ABS is het duidelijk dat nog sterk gediscussieerd moet worden over deze definitie. “Actief betekent effectief werken in de land- en tuinbouw, de grond gebruiken en het productierisico ondergaan", meent Hendrik Vandamme.

Over het behoud van het suikerquotum heerst onduidelijkheid. "De wildste verhalen circuleren. Eerst was er het gerucht dat het quotum behouden zou blijven tot 2020, maar nu vernemen we dat we ons al vanaf 2016 mogen verwachten aan de zoveelste aanpassing", aldus Vanthemsche. Hij is ook ontgoocheld dat in de voorstellen nergens indicaties staan over hoe de EU het inkomen van de landbouwers wil vrijwaren in een geliberaliseerde markt met meer volatiliteit en onzekerheid.

Piet Vanthemsche vat het standpunt van Boerenbond als volgt samen: "de voorstellen moeten ontdaan worden van de structurele discriminatie van gespecialiseerde verstedelijkte gebieden en er moet voldoende flexibiliteit worden ingebouwd om het beleidskader te moduleren op maat van onze land- en tuinbouw." Tegelijk roept hij de andere landbouworganisaties op om samen een gemeenschappelijk standpunt te bepalen. "Wij zijn bereid om de discussie aan te gaan en een compromis te zoeken", aldus nog Vanthemsche.

Bron: Boer&Tuinder/Drietandmagazine

Volg VILT ook via