nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

19.04.2013 BoerenstebuitenTV filmde voorjaarsdrukte op het veld

Met enige vertraging zijn de voorjaarswerkzaamheden op het veld gestart. Het zijn dus drukke tijden voor landbouwers en loonwerkers. BoerenstebuitenTV nam vanuit de lucht en vanop de grond een kijkje. Beelden van mest uitrijden, ploegen en zaaien wisselen af met een kritische noot over de mestregelgeving. Het natte najaar en de treuzelende lente laten sporen na in percelen wintergranen, zo blijkt ook.

De weergoden waren de landbouwers dit seizoen nog niet zo gunstig gezind. De reportage van BoerenstebuitenTV leert dat de vroeg gezaaide percelen wintertarwe een achterstand hebben opgelopen van 10 tot 14 dagen. "Maar de biologische klok van de natuur herstelt zich snel."

Het wispelturige weer vertraagde ook de inzaai van suikerbieten, al is de klus ondertussen zo goed als geklaard. Op 7 april was de helft van het areaal gezaaid, terwijl dat vorig jaar reeds het geval was op 28 maart. In totaal zal dit jaar 61.585 hectare suikerbieten in ons land uitgezaaid worden, drie procent minder dan in 2012.

Bekijk de videoreportage 'Voorjaarswerken' op BoerenstebuitenTV.

Bron: BoerenstebuitenTV

Beeld: BoerenstebuitenTV

Volg VILT ook via