nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

08.11.2013 Boomteelt Business Centrum op grens België en Nederland

Boomkwekerij is in de Noorderkempen en de Nederlandse regio Brabant een belangrijke economische sector. Sinds 2008 wordt er achter de schermen gewerkt aan een 'Boomteelt Business Centrum' dat ruimte zal bieden aan met de sector verbonden bedrijvigheid. De voorkeurslocatie is nu vastgelegd, langs de snelweg A16/E19 op de grens van België en Nederland, zodat de plannen kunnen concretiseren.

Voor de werkgelegenheid en de economische ontwikkeling in de Vlaams-Nederlandse regio Noorderkempen-Brabant is boomkwekerij een belangrijke sector. Door samenwerking tussen individuele boomtelers neemt het marktaandeel van dit aaneengesloten teeltgebied nog toe. Eén van de succesfactoren is het gezamenlijk aanbieden van bomen, bosplantsoen, heesters en sierplanten.

Hieruit ontstaat de behoefte om de totale productieketen, van toeleverancier tot eindgebruiker, meer op elkaar af te stemmen. "Dit is ook nodig om de regio zijn leidende positie te laten behouden in België, Nederland en Europa", klinkt het. Een cruciale stap in de goede richting is de realisatie van het Boomteelt Business Centrum. Dit wordt een duurzaam en innovatief themapark dat gericht is op één van de groenste sectoren van Nederland en België: de boomkwekerij.

"Enkel bedrijven die nadrukkelijk betrokken zijn bij de sector (handel, logistiek, promotie, onderzoek, onderwijs en andere) zullen er een plaats krijgen. De samenwerking moet resulteren in slimme en innovatieve combinaties, bijvoorbeeld op het vlak van duurzaamheid, en de nationale en internationale handel optimaal faciliteren", leggen de initiatiefnemers uit. Dat zijn de stad Hoogstraten, de gemeente Zundert en de (Nederlandse) sectorcluster Treeport Europe.

De voorbereidingen voor een Boomteelt Business Centrum lopen al sinds 2008. De haalbaarheid van de publiek-private samenwerking werd steeds duidelijker. Zundert, Hoogstraten en Treeport Europe kondigen een nieuwe mijlpaal aan nu de voorkeurslocatie is vastgelegd. Op de grens van België en Nederland en nabij de snelweg A16/E19 krijgt deze 'boomkwekerij-hotspot' de internationale allure die nodig is.

Op Belgisch grondgebied betekent de komst van het centrum een mooie opwaardering van het oudste gebied van de transportzone Meer. Die had de laatste jaren te kampen met leegstand. Het landbouwgebied aan Nederlandse kant zal een ruimtelijk proces ondergaan zodat boomkwekerij en aanverwanten zich ook daar kunnen vestigen. Nu alle neuzen dezelfde kant op wijzen, kan worden gestart met het uitwerken van concrete plannen.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: stad Hoogstraten

Volg VILT ook via