nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

05.10.2011 CO2-emissierechten in ruil voor beter graslandbeheer

De Voedsel- en landbouworganisatie van de VN (FAO) test in de Chinese provincie Qinghai of herders en arme veeboeren CO2-emissierechten kunnen verdienen door de kwaliteit van slecht beheerde graslanden te verbeteren zodat er meer koolstof wordt opgeslagen in de bodem. Via de handel in die rechten kunnen zij daar geld uit slaan. Dat compenseert de in eerste fase lagere inkomsten uit veehouderij.

De nieuwe denkpiste werd ontwikkeld door FAO in samenwerking met het World Agroforestry Center en Chinese onderzoeksinstellingen. Door een waarde toe te kennen aan de positieve impact die graslanden kunnen hebben op het afremmen van de klimaatverandering, wordt het mogelijk om het herstel van ecosystemen te verenigen met een duurzame veehouderij. Op langere termijn vaart niet alleen het ecosysteem, maar ook de melk- en vleesproductie wel bij een beter graslandmanagement zodat er van inkomensverlies voor de boeren geen sprake is.

“Het project in China is maar een voorbeeld van wat mogelijk is met deze methode. Mits de goedkeuring van de ‘Verified Carbon Standard’ kunnen er resultaten mee geboekt worden op de meeste plaatsen met slecht beheerde graslanden”, vertelt FAO-projectmedewerker Pierre Gerber. Door wereldwijd graslanden te herstellen in een goede conditie kunnen duizenden ton CO2 aan de atmosfeer onttrokken worden. “Tot hier toe besteden projecten om de broeikasgasuitstoot te verminderen, amper aandacht aan landbouw en grondgebonden veehouderij”, stelt FAO vast, “zodat een eerste uitdaging was om de koolstof te meten die kan worden vastgelegd door het landbouwsysteem aan te passen.”

FAO meent met de ‘methodology for sustainable grassland management’ hiervoor de sleutel in handen hebben zodat betrouwbaar kan aangetoond worden dat boeren die investeren in graslandverbetering broeikasgassen uit de atmosfeer halen en zij dus vergoed kunnen worden voor de koolstofopslag die zij realiseren.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via