nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

26.01.2012 Coöperaties kunnen volgens FAO honger helpen bestrijden

De Voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) ziet in coöperaties en producentenorganisaties belangrijke partners om de honger uit de wereld te helpen. "We willen coöperaties ondersteunen", zegt directeur-generaal José Graziano da Silva, "want zij vergroten de onderhandelingsmacht van boeren bij leveranciers en afnemers, scheppen marktkansen en stellen de eigendomsrechten van arme boeren veilig."

De FAO is overtuigd dat coöperaties en producentenorganisaties steeds belangrijker zullen worden om 925 miljoen arme mensen die honger lijden uit hun benarde situatie te redden. "We willen bewijzen zoeken van de impact van dergelijke organisaties op de wereldwijde voedselzekerheid en de banden aanhalen met boeren en andere producenten die zich verenigen", kondigt Graziano da Silva aan. 2012 werd door de VN overigens uitgeroepen tot het Internationaal Jaar van de Coöperaties.

Drie kwart van de armen in ontwikkelingslanden leeft op het platteland. De meeste voorzien in hun levensonderhoud door overlevingslandbouw, visvangst of bosbouw. Vorig jaar ondersteunde de FAO meer dan 180 programma's die het ontstaan of verder ontwikkelen van coöperaties, producentenorganisaties of hechte lokale gemeeschappen beoogden. Daardoor kregen arme boeren in Niger krediet nadat ze bij de banken niet konden lenen. In verschillende landen verwierven boerenorganisaties meer zeggenschap over de verkoop van onder meer katoen, palmolie en rijst.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via