nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

25.01.2012 Derogatie voor 15 februari aanvragen bij de Mestbank

Wie onder bepaalde voorwaarden aan gewassen met een lange groeiperiode en hoge stikstofopname meer dierlijke mest wenst toe te dienen op een milieuvriendelijke manier, kan dat mits het aanvragen van een zogenaamde derogatie. Landbouwers die in 2012 derogatie willen toepassen, moeten hun aanvraag indienen bij de Mestbank tegen uiterlijk 15 februari.

In afwijking van het Mestdecreet mag op derogatiepercelen 250 kg stikstof per hectare uit derogatiemest (dierlijke mest van rundvee, paarden, geiten en schapen; de dunne fractie van varkensmest of effluent) gevoerd worden als het gaat om percelen maïs voorafgegaan door een snede gras of snijrogge. Op percelen suikerbieten, voederbieten en wintertarwe of triticale gevolgd door een niet-vlinderbloemige groenbedekker wordt na derogatie een mestgift van 200 kg stikstof per hectare toegestaan.

Een volledige en geldige derogatieaanvraag bestaat zoals de voorbije jaren uit twee stappen. Een landbouwer kan digitaal of op papier een aanvraag van derogatie bij de Mestbank indienen waarin hij zich akkoord verklaart met de derogatievoorwaarden. In tweede instantie moet hij de derogatiepercelen aanduiden in zijn verzamelaanvraag.

Landbouwers die in 2011 een derogatie aanvroegen, worden door de Mestbank in de komende dagen op de hoogte gebracht van de procedure. Om de derogatieaanvragen bij de Mestbank zo vlot mogelijk te laten verlopen, stelt de Vlaamse Landmaatschappij een digitaal loket open. Landbouwers die liever hun aanvraag op papier doen, kunnen het aanvraagformulier downloaden van de website van VLM of het opvragen bij hun provinciale afdeling.

Meer info: derogatie

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: NTV

Volg VILT ook via