nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

06.12.2013 Dierenartsen en veehouders kunnen BVD samen uitroeien

Met de slogan ‘Stop BVD’ maakt DGZ Vlaanderen de geesten van rundveehouders rijp voor de verplichte bestrijding van dit virus in 2015. De economische schade van boviene virale diarree kan oplopen tot 100 à 500 euro per koe. Vroeg begonnen is half gewonnnen, dacht de familie Peeters van het gelijknamige melkveebedrijf in Geel. Zij screenen de vaarskalveren consequent op BVD met behulp van speciale oormerken.

Samen BVD stoppen. Dat is de uitdaging waar alle rundveehouders en dierenartsen in België voor staan. De sector is momenteel in volle voorbereiding van een verplicht nationaal bestrijdingsprogramma dat op preventie is gericht. Zodra het programma van kracht is – dit is voorzien voor 2015 – zal elk pasgeboren kalf binnen de zeven dagen na de geboorte op het BVD-virus onderzocht moeten worden.

Twee pioniers op het vlak van BVD-bestrijding, melkveebedrijf Peeters uit Geel en dierenartsenpraktijk De Zegge uit diezelfde gemeente, werden door DGZ Vlaanderen in de bloemetjes gezet tijdens Agribex. Hoewel ze een grote veestapel hebben, spoort de familie Peeters al enkele jaren consequent BVD-dragers op. Een dier dat aangekocht wordt van een ander bedrijf testen ze via het aankoopprotocol van DGZ op BVD en andere koopvernietigende gebreken. Door het gebruik van BVD-oormerken hebben zij nu de zekerheid dat de ruim 250 vaarskalveren die de afgelopen 15 maanden geboren werden BVD-vrij zijn.

Virusdragers kunnen in een vroeg stadium opgespoord worden door gebruik te maken van BVD-oormerken die bij het aanbrengen met een speciale tang automatisch een oorweefselstaal nemen. Het staal wordt aan DGZ bezorgd voor onderzoek in het labo. Dat vraagt amper tijd van de veehouder en de bescheiden kostprijs van oormerk en onderzoek is zo terugverdiend met een gezonde veestapel. “Aangezien de verplichte bestrijding in 2015 start, doen veehouders er goed aan om bij een bestelling nu al te kiezen voor BVD-oormerken”, tipt DGZ-voorzitter Marcel Heylen.

Heylen, zelf melkveehouder, is de eerste om het belang van BVD-bestrijding te onderschrijven. “Hoewel ik geen dieren van andere bedrijven aankocht, kreeg ik op een bepaald ogenblik te maken met verwerpingen bij drachtige koeien en wees onderzoek BVD als dader aan”, getuigt hij. Wellicht geraakte een dier besmet door fysiek contact met een erfbetreder die voordien een bedrijf bezocht waar BVD circuleerde. Zijn verhaal illustreert de noodzaak van een sectorbrede aanpak van het probleem. Door consequent de BVD-dragers in de veestapel op te sporen en te elimineren, kan de Belgische rundveestapel twee à drie jaar na de start van het bestrijdingsprogramma virusvrij zijn.

Bijna één op de 100 dieren die in de handel komen, is drager. Vanaf 2015 mogen alleen negatief geteste kalveren nog verhandeld worden. “Een besmet dier wordt beter afgemaakt dan aangehouden want 80 procent van de besmette kalveren haalt de leeftijd van zes maanden niet”, weet Heylen. Op naar schatting 70 procent van de rundveebedrijven in Vlaanderen deed BVD recent de ronde. Door het complexe ziektebeeld is het voor de veehouder niet altijd duidelijk dat BVD de problemen in zijn veestapel veroorzaakt. “Vergelijk BVD met een immuniteitsziekte zoals aids bij de mens”, verduidelijkt de voorzitter van DGZ. Het virus kan vele gedaanten aannemen zoals diarree, griepuitbraken bij jongvee, abortus, zwakke en misvormde kalveren, vruchtbaarheidsproblemen, enz.

“De constante virusuitscheiding door de dragers zet het immuunsysteem van de andere kalveren onder druk”, waarschuwt Bart Spruyt, oprichter van dierenartsenpraktijk De Zegge en bedrijfsdierenarts op het melkveebedrijf van de familie Peeters. Spruyt is een lichtend voorbeeld van de samenwerking tussen veehouder en dierenarts die de basis vormt van een geslaagde BVD-bestrijding. Gezien de complexe en vaak verdoken aard van de ziekte is de dierenarts een essentiële partner voor de veehouder. Zo komen we opnieuw uit bij de boodschap waarmee we dit artikel begonnen: "Samen BVD stoppen".

Meer info: www.stopbvd.be  

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via