nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

04.03.2013 Doorvoer van besmette maïs maar geen invoer in België

Gezien de alarmerende berichten in de pers over toxische aflatoxines in veevoeders in Duitsland en in melk in Nederland, verduidelijkt het Voedselagentschap dat er voorlopig geen enkele aanwijzing is dat er in België ook besmette maïs geleverd is. Volgens het waarschuwingssysteem RASFF is er wel verontreinigde Roemeense maïs Nederland ingevoerd via de haven van Gent.

Aflatoxine is een gif, een mycotoxine, dat aangemaakt wordt door schimmels. Deze schimmels kunnen aanwezig zijn in plantaardige grondstoffen tijdens hun groei of opslag. Veel hangt af van de klimatologische omstandigheden die van jaar tot jaar kunnen verschillen. Aflatoxine M1 kan aangetroffen worden in melk door de inname van besmette voedergewassen door het vee. Op lange termijn kan aflatoxine kankerverwekkend zijn.

Niettegenstaande er voorlopig geen enkele aanwijzing is dat er in België ook van deze besmette maïs geleverd is, heeft het Voedselagentschap contact opgenomen met Duitsland om hierover definitief uitsluitsel te verkrijgen. Ook werd er contact opgenomen met Nederland om bevestiging te krijgen over de al of niet verdere verdeling van deze besmette maïs naar België en of er van de besmette melkveebedrijven melk is uitgevoerd naar België.

Het onderzoek door het Voedselagentschap loopt. Met de gegevens waarover het agentschap tot nu toe beschikt, is er geen enkele reden om aan te nemen dat het besmette veevoeder ook in België zou verdeeld en gebruikt zijn. Nederland bevestigde dat er tot nog toe geen sprake is van distributie naar België. Zowel het Voedselagentschap als de mengvoederindustrie en de zuivelsector testen op regelmatige basis grondstoffen, veevoeders en melk op de aanwezigheid van mycotoxines.

In 2012 werden door het Voedselagentschap 556 monsters genomen voor analyse op mycotoxines (251 specifiek voor analyse op aflatoxines) en slechts één resultaat was niet conform. Bovendien ging het toen om een grondstof die niet bestemd was voor nutsdieren. In 2013 werden reeds 49 analyses uitgevoerd (21 specifiek voor aflatoxines) en allen met een gunstig resultaat. Voor de melkanalyses werden in 2012 door het Voedselagentschap 179 monsters genomen en voor 2013 reeds 12, de resultaten waren allen conform.

De sector laat ook zelf analyses uitvoeren. De zuivelsector nam vorig jaar 238 monsters en alle resultaten waren conform. Op honderden analyses vond de mengvoedersector zowel in 2012 als in 2013 één niet conform monster. Deze grondstoffen werden dan ook niet gebruikt. De analyseresultaten van de afgewerkte veevoeders scoorden allemaal conform, zowel voor 2012 als 2013.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via