nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

15.04.2009 Duitsland verbiedt teelt van transgene maïs MON 810

De Duitse minister van Landbouw en Consumentenzaken Ilse Aigner stelt een verbod in op de teelt van de transgene maïs MON 810, het enige genetisch gemodificeerde gewas dat in de Europese Unie verbouwd mag worden. Ze volgt daarmee het voorbeeld van Frankrijk, Oostenrijk, Hongarije, Griekenland en Luxemburg.

De Duitse landbouwers waren dit seizoen van plan om ongeveer 3.600 hectare MON 810-maïs in te zaaien, een stijging van iets meer dan tien procent in vergelijking met de 3.200 hectare van vorig jaar. Hoewel dat areaal verwaarloosbaar is ten aanzien van het totale maïsareaal van ongeveer twee miljoen hectare in Duitsland, is de beslissing een nieuwe tegenslag voor de Europese Commissie. Die heeft de voorbije maanden tevergeefs getracht om de andere ggo-dissidenten tot de orde te laten roepen.

Volgens Aigner is het Duitse verbod gebaseerd op wetenschappelijke gronden, en is het zeker geen beslissing die ingegeven is uit politieke overwegingen. "Ik ben tot het besluit gekomen dat MON 810 een gevaar inhoudt voor het leefmilieu. Het gaat om een individuele case en het verbod houdt zeker geen algemene veroordeling in van transgene landbouwgewassen", aldus de minister. Vooral de zuidelijke deelstaat Beieren zette druk op Berlijn. Beieren wil nu een ggo-vrije zone worden, aldus de regionale milieuminister Markus Soeder.

"De Commissie zal het verbod van Duitsland in het licht van de juiste wetenschappelijke informatie beoordelen en vervolgens beslissen hoe dit dossier verder behandeld moet worden", laat Commissiewoordvoerster Nathalie Carbonneau weten. Bij Greenpeace is men wel tevreden over de beslissing van de Duitse regering. De milieuorganisatie roept Aigner op om in de schoot van de Europese Unie ervoor te zorgen dat er geen nieuwe goedkeuringen van ggo-maïs komen.

 

 

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via