nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

06.07.2012 EU bereidt zich voor op genetische modificatie van vee

Genetisch gemodificeerde dieren zullen niet meteen opduiken in Europa want er zijn nog geen aanvragen voor markttoelating ingediend. De Europese Commissie wil daar wel op voorbereid zijn aangezien de techniek aan een opmars bezig is. Daarom gaf ze voedselveiligheidsautoriteit EFSA de opdracht om een handleiding samen te stellen die toelaat deze dieren en hun afgeleide producten te beoordelen.

Net zoals bij planten spreken we bij dieren van genetische modificatie wanneer veranderingen worden aangebracht in het genetisch materiaal. De Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA voerde een risico-evaluatie uit door genetisch gemodificeerde dieren te vergelijken met hun gangbare soortgenoten.

EFSA maakte die oefening voor vissen, vogels, zoogdieren en insecten. Risico's die onderzocht worden, zijn onder meer de interactie van ggo-dieren met andere organismen en de milieu-impact van de wijze waarop ggo-dieren gekweekt worden. Uiteraard wordt ook nagegaan of er gevolgen zijn voor de gezondheid van mens en dier.

Voor de gezondheid van de consument lijkt er niet meteen een probleem want vlees en melk van ggo-dieren verschilt in niets van de producten van gangbare dieren. Kritischer is EFSA voor de invloed op de gezondheid en het welzijn van de dieren. Een deel van de klonen is misvormd en sterft vroegtijdig. Vooral bij biggen en kalveren doen er zich rond de geboorte en kort daarna gezondheidsproblemen voor. De techniek blijkt ook niet bijzonder efficiënt aangezien na het overplanten van het embryo slechts een fractie van de kalveren (6 tot 15%) en varkens (6%) levend geboren wordt.

De ngo Friends of the Earth reageert gepikeerd op het werk van EFSA. "De Europese instanties plaveien de weg voor genetisch gemodificeerde dieren. Ze houden geen rekening met de afkeer van consument en distributie ten aanzien van de afgeleide producten van deze dieren. Er is geen Europese lidstaat of derde land dat melk, vlees of eieren van gemodificeerde dieren toelaat. Waarom start de Commissie dan toch de procedure zodat biotechbedrijven ggo-dieren voor de Europese markt kunnen ontwikkelen?"

Meer info: EFSA guidance on the environmental risk assessment of genetically modified animals

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via