nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

07.07.2010 EU voorziet 30 miljoen voor promotie landbouwproducten

De Europese Commissie heeft 19 campagnes goedgekeurd in 14 lidstaten, waaronder België, om landbouwproducten te promoten bij EU-burgers. De campagnes hebben een duurtijd van één tot drie jaar en werden, meestal op voorstel van de sectororganisaties, ingediend door de lidstaten. De Europese Unie zal de helft bijdragen aan het totaal voorziene budget van 60,6 miljoen euro.

"Europese landbouwers brengen producten op ons bord die uniek zijn in hun kwaliteit en diversiteit", zegt EU-commissaris voor landbouw- en plattelandsontwikkeling Dacian Ciolos. "Maar in een wereldmarkt zonder grenzen is uitstekend voedsel produceren alleen niet genoeg. We moeten consumenten ook kunnen overtuigen van de kwaliteit van Europese landbouwproducten", aldus Ciolos. "De EU-financiering van promotiecampagnes moet daar toe bijdragen en kan producenten rugsteunen in een markt met steeds meer concurrentie".

De EU financiert tot 50 procent van de kostprijs van een campagne, wat kan oplopen tot 60 procent voor een campagne die bijvoorbeeld de consumptie van groenten en fruit bij kinderen promoot. Sectororganisaties dragen het resterende bedrag van de campagne. De campagnes zijn er op gericht om onder meer groenten, vlees, melkproducten, honing, bloemen en biologische producten te promoten bij Europese consumenten.

Elk jaar kunnen sectororganisaties hun voorstellen omtrent promotiecampagnes overmaken aan de lidstaten. Elke lidstaat kiest er de beste campagnes uit of doet zelf een voorstel en maakt dat over aan de Europese Commissie die de voorstellen evalueert. De regels waar een promotiecampagne aan moet voldoen, worden bepaald door een richtlijn die onder meer zegt welke producten het voorwerp kunnen uitmaken van een campagne.

In zo’n campagne kunnen sectororganisaties de voordelen van EU-landbouwproducten in de verf zetten zoals de kwaliteit, veiligheid, voedingswaarde en duidelijke etikettering. Ook van het productieproces mag benadrukt worden dat daarbij het dierenwelzijn gerespecteerd wordt en steeds een minimale impact op het milieu wordt nagestreefd. Ook deelname aan evenementen en beurzen komt in aanmerking voor financiering, net zoals het informeren over de Europese labels voor biologische producten en voor de bescherming van streekproducten.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via