nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

14.10.2011 Eenvoud e-loket weet nog meer boeren te overtuigen

Van alle landbouwers die in 2011 een verzamelaanvraag indienden, heeft 52 procent hiervoor het e-loket gebruikt. Het beleidsdomein Landbouw en Visserij stelt vast dat dit succes zich verder zet bij de andere elektronische aanvragen. Voor de zoogkoeienpremie stijgt het aantal aanvragen via het e-loket van 28 procent vorig jaar naar 43 procent dit jaar. De eenvoud en correctheid van aanvragen via het e-loket liggen aan de basis.

Elektronische aanvragen zijn correcter en eenvoudiger in te vullen, verklaart het beleidsdomein hun succes. Bovendien kunnen ze sneller verwerkt en bijgevolg ook sneller uitbetaald worden. Zo worden zowel het voorschot als het saldo van de bedrijfstoeslag voor elektronisch ingediende verzamelaanvragen bijna een maand vroeger uitbetaald dan voor papieren aanvragen. Voor de premieaanvraag zoogkoeien geldt hetzelfde principe.

Wie een aanvraag voor aankoop quotumleveringen via het quotumfonds wenst in te dienen, kan dit momenteel via het e-loket doen. Jonge starters, dat zijn landbouwers jonger dan 40 jaar die voor het eerst een melkveebedrijf overnemen of uit de grond stampen, krijgen bij de herverdeling van liters uit het quotumfonds viermaal de hoeveelheid die herverdeeld wordt onder de andere landbouwers.

Meer info: Oefen op e-loket & Aankoop uit quotumfonds

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via