nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

16.03.2011 Eerste Vlaamse agroforestry-proefperceel aangelegd

Woensdag werd in Lochristi het eerste grootschalige agroforestry demonstratie- en proefperceel van Vlaanderen aangelegd. Land- en bosbouwer Kristof Mouton liet ongeveer 300 bomen planten op drie percelen van Groep Mouton. Op deze percelen wil de Vereniging voor Bos in Vlaanderen (VBV) samen met wetenschappelijke partners onderzoeken of de combinatie bomen-landbouw in Vlaanderen een economische meerwaarde biedt.

Uit ervaringen in andere Europese lidstaten zoals Frankrijk, blijkt dat agroforestry een meerwaarde kan betekenen op ecologisch maar ook op economisch vlak. Om te onderzoeken of dit ook voor het landbouwlandschap in Vlaanderen geldt, plantte VBV in samenwerking met het Laboratorium voor Bosbouw Universiteit Gent, de Bodemkundige Dienst van België (BDB) en het Provinciaal Centrum voor Landbouw en Milieu (PROCLAM), ongeveer 300 bomen op een landbouwperceel van 12 hectare. Acht andere hectare worden bewerkt volgens de klassieke landbouwteelt, waarna de bodemkundige en economische resultaten van beide methoden zullen worden vergeleken.

De aanleg, het beheer en de monitoring van de percelen wordt begeleid door de wetenschappelijke partners van het project. Zij besloten dat vier soorten loofbomen geschikt waren voor de betrokken percelen: boskers, walnoot, es en populier. Deze soorten zijn geschikt voor de combinatie met landbouwteelten, omwille van hun licht doorlatende kronen, snelle groei en goede houtkwaliteit.

De voordelen van agroforestry zijn volgens de initiatiefnemers legio. Zo worden de nutriënten en het beschikbare licht op de percelen beter benut door de bomen, hebben de gewassen minder last van droogte door de beschutting tegen wind en daalt het risico op wateroverlast. De bomen vormen een habitat voor natuurlijke vijanden van plaaginsecten, waardoor de kans op plagen vermindert en de kost van pesticiden daalt. “Al deze factoren zorgen in vele gevallen voor een hogere totale productie van de combinatie bomen-landbouwgewassen, in vergelijking met de situatie waarin ze apart worden geteeld”, stelt VBV.

Daarenboven zorgen de bomen voor een betere bodemvruchtbaarheid, meer biodiversiteit en een mooier landschapsuitzicht. “Ten slotte kan de landbouwer zijn inkomen diversifiëren, wat meer zekerheid biedt in tijden van schommelende prijzen. De bomen bieden immers vruchten, houtige biomassa en zaag- of fineerhout.”

Sinds 2005 hecht Europa opnieuw meer belang aan de combinatie van landbouwgewassen en/of veeteelt met bomen op eenzelfde perceel. Landbouwers krijgen daarom de mogelijkheid om bij installatie van een agroforestry-systeem beroep te doen op 70 procent investeringssteun. In 2006 vroeg Wervel, de Werkgroep voor een Rechtvaardige en Verantwoorde Landbouw, al aan Vlaanderen om deze steunmaatregel te implementeren, maar tot op heden werd dit nog niet volbracht.

De financiering van het huidige project wordt daarom nog volledig gedragen door de partners. “Hopelijk giet de Vlaamse regering de steunmaatregel snel in een uitvoeringsbesluit, zodat dit pilootproject navolging kan krijgen bij landbouwers die de stap willen zetten”, besluit VBV.

Meer info: lees het Europees SAFE onderzoeksproject over agroforestry en de documentatiemap Agroforestry.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via