nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

03.10.2013 Effluent mag niet uitgereden worden op onbeteelde akker

Toezichthouders van de Mestbank stelden de voorbije jaren meermaals vast dat effluent in de winter werd uitgespreid op onbeteelde grond hoewel dat verboden is. Er moet een gewas op het perceel staan want dat beperkt het risico op uitspoeling van nutriënten. Met gerichte controles wil de Mestbank dergelijke inbreuken op de mestwetgeving voorkomen en werken aan de vereiste verbetering van de waterkwaliteit.

De Mestbank zal opnieuw gerichte controles uitvoeren op het opbrengen van effluent in de winter. Inbreuken op dat aspect van de mestwetgeving kunnen zware gevolgen hebben voor zowel de aanbieders en afnemers van effluent als de mestvoerders. Daarenboven kunnen landbouwers een deel van hun bedrijfstoeslag mislopen.

De voorbije jaren maakten controles duidelijk dat niet alle landbouwers attesten, waarop de beperkingen van het geleverde product staan, hadden ontvangen van de erkende mestvoerders. Nochtans moeten die laatsten de attesten verplicht afleveren. Landbouwers die de nodige attesten niet spontaan krijgen, moeten er expliciet naar vragen.

Effluent is een product dat verkregen wordt bij bewerking of verwerking van mest in een biologie en heeft een lage stikstof- en fosfaatinhoud. Door zijn lage stikstofinhoud onderscheidt effluent zich van mest en mag het tijdens de winterperiode uitgereden worden mits alle voorwaarden nageleefd worden.

Meer info: VLM

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Cofabel

Volg VILT ook via