nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

07.03.2013 "Ernstige gezondheidsrisico's door invoer paardenvlees"

In de EU wordt jaarlijks 108.000 ton paardenvlees geconsumeerd. Meer dan een vijfde hiervan wordt ingevoerd van slachthuizen in Mexico en Canada. EU-parlementslid Bart Staes (Groen) klaagt dit aan omdat Amerikaanse racepaarden, behandeld met verboden middelen, in onze voedselketen terechtkomen. Volgens de Belgische paardenvleesverwerker Chevideco zijn er in Mexico geen mistoestanden.

Het paardenvlees dat in de EU geconsumeerd wordt, 108.000 ton per jaar, wordt deels in de lidstaten zelf geproduceerd (67%) en voor een deel geïmporteerd uit derde landen (33%). Meer dan 85 procent van de import komt uit drie landen, met name Mexico, Canada en Argentinië. De overgrote meerderheid van de paarden in de Mexicaanse en Canadese slachthuizen is volgens Staes afkomstig uit de VS. Omdat het slachten van paarden daar sinds 2007 verboden is, worden ze er dus niet gekweekt voor menselijke consumptie, maar als huisdier of als racepaard. Daarom mogen ze met verschillende middelen worden behandeld die uitdrukkelijk verboden zijn voor paarden bestemd voor consumptie.

"Onderzoek toont aan dat Amerikaanse racepaarden via Mexico en Canada toch in grote hoeveelheden in onze voedselketen terechtkomen, en België blijkt de draaischijf van die Europese paardenvleesimport", slaat europarlementslid Bart Staes alarm. "Wat er in de praktijk gebeurt, is een omvangrijk transport van levende paarden uit de VS naar slachthuizen in Canada en Mexico. Deze getransporteerde paarden maken bijvoorbeeld in Canada 85 procent uit van het totale aantal geslachte paarden. Dit zorgt ervoor dat ongeveer 18 procent van het paardenvlees dat op een Europees bord terechtkomt van een Amerikaans paard afkomstig is", verduidelijkt hij.

Op Amerikaanse paardenveilingen wordt er bij aankoop van de paarden vaak gefraudeerd met de volgens EU-wetgeving verplichte documenten, aldus Staes. Onderzoek bracht ook aan het licht dat deze paarden wel degelijk met verboden middelen behandeld waren. Eén van deze middelen is fenylbutazon, een product dat bij veelvuldige consumptie een hevige vorm van bloedarmoede kan veroorzaken. Deze risico's worden al jaren door het Europees Voedsel- en veterinair Bureau (FVO) gerapporteerd, "maar voorlopig wordt deze aan de illegaliteit grenzende trafiek gewoon toegestaan". Staes roept de bevoegde autoriteiten dan ook op hun verantwoordelijkheid te nemen in deze zaak.

De Belgische paardenvleesverwerker Chevideco, vertrouwd met de situatie in Mexico, spreekt de beweringen van Bart Staes tegen. "Er worden inderdaad paarden van de VS naar Mexico geëxporteerd voor de slacht. Maar al die paarden zijn geïdentifieerd met een chip en reizen met de vereiste documenten", verzekert Chevideco-bestuurder Michiel de Beukelaar. "Anders dan Staes laat uitschijnen, worden nergens in de wereld paarden specifiek gekweekt voor de voedselketen." 

In Mexico is het volgens de Beukelaar zo dat geïmporteerde paarden steeds vergezeld zijn van een document waarin de eigenaar verklaart welke medicatie de paarden hebben gekregen. Fenylbutazon is zeker geen product waar alle paarden in de VS mee behandeld worden, zo wijzen de vele controles uit. In het slachthuis worden alle paarden onderworpen aan residucontroles zoals voorgeschreven door de EU en overeengekomen met de lokale autoriteiten. Dubieuze dieren worden verwijderd zoals voorgeschreven. "Bij aankomst van het vlees in de EU wordt opnieuw een residucontrole gedaan door een erkend labo", beschrijft de bestuurder van Chevideco.

Als producent van paardenvlees betreurt Chevideco dat "de consument opnieuw misleid wordt en dat verantwoordelijken hun positie onethisch inzetten voor eigenbelang". De firma belooft dat zij zich blijft inzetten voor veilig paardenvlees en voegt daaraan toe: "We kunnen alleen vaststellen dat het Mexicaanse paardenvlees, al of niet van paarden uit de VS, het meest geteste vlees is dat op het bord van de consument komt." Chevideco is bereid om het EU-parlementslid in te lichten over al de stappen die worden ondernomen door de industrie met als doel een veilig en gezond stuk vlees op de Europese markt aan te bieden.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via