nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

25.02.2013 Europese Groenen vragen hervorming voedselproductie

Het paardenvleesschandaal toont volgens de Europese Groenen tekortkomingen in de controles aan, maar ook tekortkomingen in de Europese wetgeving, specifiek wat het labelen van vleesproducten betreft. Verder breekt de groene fractie een lans voor een meer regionale en transparante voedselproductie en vragen zij de consument om iets minder vlees te eten.

"Wij zijn voor versterkte controles, maar eigenlijk is het hele systeem niet meer onder controle", zo vatte fractieleidster Rebecca Harms de groene analyse van het schandaal samen. De geglobaliseerde voedingsindustrie is een ingewikkeld kluwen van bevoorradingsketens geworden waarin een bikkelharde concurrentiestrijd om de laagste prijzen woedt. Het systeem werkt volgens haar fraude in de hand.

Voor het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de voedselkwaliteit, denken de Europese Groenen zowel aan relevante regels om die voedselkwaliteit te garanderen, als aan algemene maatregelen om voedselbevoorrading via kortere voedselketens te promoten. Zij eisen van de Europese Commissie een ambitieus voorstel tot oorsprongslabeling van zowel alle vlees als alle verwerkte vleesproducten en -ingrediënten.

De Europese groene fractie roept de regeringen op om actie te ondernemen. "Terwijl dit schandaal onmiddellijk bepaalde vragen oproept over de regels die van toepassing zijn, over wie verantwoordelijk is voor de controle en over het toezicht op de naleving van die regels, kunnen rond dit schandaal ook grotere vragen worden gesteld", vindt EU-parlementslid Bart Staes.

Striktere regels en een strengere handhaving kunnen misschien de schaal van de fraude en het gesjoemel enigszins verminderen, verduidelijkt Staes, maar er zijn ook fundamentelere vragen over de aard van ons landbouwsysteem en de voedselketens, die nu beiden zeer relevant zijn in het kader van de huidige politieke strijd rond de hervorming van het landbouwbeleid van de EU.

De huidige hervorming van het Europese landbouwbeleid zien Staes en zijn collega's als een gelegenheid om bij te sturen en stimuli te geven aan kwaliteitsproductie, met kortere, regionale en transparante bevoorradingsketens. "De ministers van Landbouw moeten bijdragen aan een echte omwenteling in de wijze waarop voedsel wordt verwerkt", betoogde Harms.

Ook de consument is volgens de parlementsfractie aan bezinning toe. De Zweed Carl Schlyter wees erop dat het aandeel van het gezinsinkomen dat aan voedsel wordt gespendeerd almaar daalt in zijn land. De exploderende vleesconsumptie en de race om de laagste prijzen heeft volgens hem onvermijdelijk een impact op milieu en dierenwelzijn. Staes hamerde er nog op dat landbouwers "een juiste prijs" voor hun product moeten krijgen.

Meer info: Position paper horse meat scandal

Bron: Belga/eigen verslaggeving

Volg VILT ook via