nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

20.04.2012 Europese suikergebruikers vragen afschaffing quotum

CIUS, de organisatie van Europese suikergebruikers, pleit voor de afschaffing van het suikerquotum. De organisatie wil ook dat de importheffingen gradueel worden afgebouwd. “Het huidige EU-beleid zorgt voor aanhoudende bevoorradingsproblemen. Dit chronisch tekort en de daarbij horende hoge prijzen hebben een directe negatieve invloed op de competitiviteit van de keten”, klinkt het.

Volgens CIUS is het suikerbeleid erg onvoorspelbaar en wordt het niet gestuurd vanuit de markt. Dat brengt heel wat onzekerheid mee voor de Europese suikergebruikers die niet kunnen inspelen op wat de markt vraagt. “We kunnen ook geen strategische partnerschappen sluiten met de rest van de keten. Daarom is hervorming nodig.” CIUS is van mening dat de huidige voorstellen voor aanpassingen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid een stap in de goede richting zijn.

De suikergebruikers vragen een afschaffing van het suikerquotum. “Dit moet de Europese suikerbiettelers en suikerverwerkers toelaten om meer suiker te produceren, waardoor het suikeraanbod stabieler is en er meer exportmogelijkheden ontstaan.” De organisatie is voorstander van samenwerking doorheen de keten waarbij er afspraken kunnen gemaakt worden tussen landbouwers en verwerkers.

“Dit kan zekerheid en eerlijkheid bieden zonder dat de productie aan banden moet gelegd worden. Het geeft de landbouwers ook meer flexibiliteit om in te spelen op marktkansen en consumentenvraag”, klinkt het bij CIUS. De afbouw van het quotumsysteem moet hand in hand gaan met een graduele daling van de importheffingen. Dit moet voor een eerlijkere handelsomgeving zorgen.

“Wij zijn dus blij met de GLB-voorstellen die eurocommissaris Dacian Ciolos heeft gedaan, maar het mag daarbij niet blijven. De hervorming van het suikerbeleid moet verder gaan. Maar er moet ook een garantie blijven dat suiker in deEU kan geïmporteerd worden. Dat is niet alleen essentieel voor de keuze van de consument, maar ook om de aanvoer voor de suikergebruikers in Europa te verzekeren”, zegt Robert Guichard, voorzitter van CIUS.

De leden van CIUS kopen zowat 70 procent van de jaarlijkse suikerproductie bestemd voor voeding in de Europese Unie op.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via