nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

20.03.2012 FAVV zet voorwaarden bonus op heffing op een rij

Landbouwbedrijven kunnen een bonus op de jaarlijkse heffing van het Voedselagentschap (FAVV) krijgen. Daarvoor moeten ze echter voor het volledige voorgaande jaar en voor alle (voedsel)activiteiten over een gecertificeerd autocontrolesysteem beschikken. Bedrijven die voor het eerst een audit aanvragen, of bedrijven die een nieuwe activiteit starten, kunnen op versoepelde voorwaarden rekenen.

Alle bedrijven die actief zijn in de voedselketen, ook landbouwbedrijven, worden door het FAVV gecontroleerd en moeten beschikken over een autocontrolesysteem dat garandeert dat de producten die het bedrijf op de markt brengt voedselveilig zijn. Het hebben van een controlesysteem is bepaald door Europese regelgeving en is al verplicht sinds 2005.

De certificatie of validatie van die autocontrolesystemen via een audit gebeurt echter op vrijwillige basis. Het Voedselagentschap probeert deze validatie daarom op verschillende manieren te stimuleren. Zo krijgen landbouwbedrijven met een gecertificeerd autocontrolesysteem een vermindering (75%) op de jaarlijks te betalen bijdrage aan het FAVV, en worden ze minder frequent gecontroleerd omwille van het vertrouwen dat het agentschap in deze bedrijven kan stellen.

Om verwarring over de vermindering in heffing (‘bonus’) bij certificatie weg te werken, zet het Voedselagentschap in een persbericht de voorwaarden en uitzonderingen op een rijtje. Om beroep te kunnen doen op een bonus, moet het autocontrolesysteem van een bedrijf voor het volledige voorgaande jaar en voor alle activiteiten onder controle van het FAVV gecertificeerd zijn.

Wie dus te laat een audit aanvraagt bij een erkende certificatie-instelling , of slechts een audit laat uitvoeren voor een deel van zijn (voedsel)activiteiten, zal het volgende jaar zijn bonus mislopen. Verder worden alleen de erkende sectorgidsen autocontrole (G-012 en G-037) in rekening genomen. Activiteiten waarvoor nog geen goedgekeurde sectorgids bestaat, zoals hoevezuivel en sierteelt, kunnen ook een audit laten uitvoeren, maar alleen door het FAVV.

Een uitzondering op de basisvoorwaarden wordt voorzien voor bedrijven die voor de eerste keer een certificatie aanvragen. Voor hen volstaat het dat alle activiteiten op het einde van het jaar gevalideerd zijn, om het volgende jaar van een bonus te kunnen genieten. Ook bedrijven die reeds volledig gecertificeerd zijn, maar een nieuwe activiteit willen starten, kunnen rekenen op versoepelde voorwaarden. Zij krijgen een jaar de tijd, in plaats van zes maanden, om ook die nieuwe activiteit te laten valideren.

Meer info: FAVV

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via