nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

14.07.2011 Frequent antibioticaresistentie bij zoönoses in EU

Bacteriën die van dier op mens kunnen overgaan zoals Campylobacter, Salmonella, E.coli en enterokokken vertonen frequent resistentie tegen een aantal antibiotica. Dit blijkt uit gegevens die de Europese Voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) en het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) in 25 lidstaten van de EU hebben verzameld.

Het rapport, dat gebaseerd is op data uit 2009, beschrijft de antibioticaresistentie van isolaten Salmonella en Campylobacter bij mensen, dieren en voedingsmiddelen en van isolaten E.coli en enterokokken uit dieren en voedingsmiddelen. Bij isolaten van zoönoses die aangetroffen werden bij mensen was er sprake van een relatief lage tot hoge prevalentie van antibioticaresistentie, afhankelijk van het antimicrobiële middel.

Isolaten van zowel Salmonella, Campylobacter, E.coli en enterokokken bij dieren bleken frequent resistentie te vertonen tegen antimicrobiële middelen. Volgens EFSA en ECDC baart vooral de grote mate van resistentie tegen ciprofloxacin zorgen. Het antimicrobiële middel dreigt minder goed te werken tegen Salmonella bij pluimvee en tegen E.coli bij pluimvee en varkens.

Voor Salmonella die teruggevonden werd in vlees en dieren spreekt het rapport van 12 tot 60 procent resistentie tegen tetracycline, ampicilline en sulphonamide. Voor deze middelen is het probleem groter bij varkens en rundvee dan bij pluimvee. Voor ciprofloxacin en nalidixic acid is het omgekeerde waar.

Campylobacter blijkt in 33 tot 78 procent van de isolaten resistent tegen ciprofloxacine, nalidixic acid en tetracycline, maar de resistentie tegen erythromycine and gentamicine lijkt mee te vallen. Bij E.coli schommelt het voorkomen van resistentie tussen 20 en 64 procent en komt rundvee in vergelijking met pluimvee en varkens goed weg.

Tot slot is er sprake van 22 tot 90 procent resistentie tegen tetracylines en erythromycine bij isolaten van enterokokken. Bij rundvee werden opnieuw minder vaak resistente bacteriën aangetroffen.

Meer info: Summary report on antimicrobial resistance

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via