nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

03.10.2011 Fruittelers mogen betaling sociale bijdragen uitstellen

Federaal minister van Landbouw Sabine Laruelle heeft uitstel van betaling van sociale bijdragen toegekend aan fruittelers die verliezen hebben geleden door de stormen van midden augustus. Met deze maatregel hoopt de minister de ergste liquiditeitsproblemen bij de getroffen fruitteeltbedrijven te kunnen opvangen.

Concreet is de maatregel van toepassing op elke zelfstandige in hoofdberoep van wie het fruitteeltbedrijf gelegen is in één van de gemeenten die half augustus werden getroffen door de uitzonderlijk zware storm. De maatregel geldt voor de voorlopige of definitieve sociale bijdragen voor het derde en vierde kwartaal van 2011. Voor sociale bijdragen die al betaald zijn, gaat deze maatregel niet op.

De bijdrage voor het derde kwartaal van 2011 zal moeten worden betaald voor 31 maart 2012 en die voor het vierde kwartaal van 2011 voor 30 juni 2012. Wie van deze maatregel wil genieten, moet een schriftelijke aanvraag indienen voor 1 november 2011 bij het sociaal verzekeringsfonds waar men bij aangesloten is. Laruelle laat ook weten dat de fondsen niet zullen overgaan tot de inning van de bijdragen voor de betreffende kwartalen voor 1 juli 2012.

Volgens de minister zal het uitstel van betaling geen invloed hebben op de sociale zekerheidsrechten. Dit betekent dat het recht op uitkeringen van de betrokkenen geen negatieve invloed zal ondervinden door de maatregel, op voorwaarde echter dat de betrokken personen hun bijdragen voor het derde en vierde kwartaal van 2011 binnen de verlengde termijn betalen.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via