nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

24.08.2011 "Gezond ecosysteem voorkomt voedsel- en waterschaarste"

Investeren in gezonde ecosystemen bevordert voedselzekerheid, remt klimaatverandering af en biedt economische voordelen voor arme gemeenschappen. Dat stelt het milieuprogramma van de VN (UNEP) in een nieuw rapport dat uitgebracht werd tijdens de Wereldwaterweek in Stockholm (Zweden).

Water is nodig voor vee, uiteraard voor visserij, en evenzeer voor gewasirrigatie en andere landbouwtoepassingen zodat de beschikbaarheid van water cruciaal wordt in het streven naar een grotere voedselproductie. UNEP stelt echter vast dat de grondwaterspiegel onrustwekkend daalt in belangrijke productiegebieden zoals het Noorden van China, Punjab in India en het Westen van de VS.

Door praktische maatregelen te nemen zoals variëren in landbouwgewassen, landbouwgrond bebossen en regenwater beter opvangen, kan waterschaarste vermeden worden en de voedselbehoefte van negen miljard mensen in 2050 ingevuld worden. Dat beweren UNEP en het International Water Management Institute in het rapport 'An Ecosystems Approach to Water and Food Security' dat zij samen met 19 partnerorganisaties opstelden.

Om watertekorten en voedselschaarste te voorkomen, focust het rapport op veranderingen in voedselproductie, milieubescherming en het beheer van waterbronnen. Zowat de helft van het vee en 44 procent van de landbouwgrond is terug te vinden in droge regio's. Volgens het rapport kan verwoestijning in die regio's vermeden worden door corridors te creëren die veehouders kunnen benutten om met hun vee rond te trekken zodat van overbegrazing geen sprake is. Akkerbouwers doen er goed aan lokale gewassen te telen die beter bestand zijn tegen de droogte.

Aan landbouw doen met aandacht voor ecosystemen, kan de levensstandaard van inheemse volkeren doen stijgen. UNEP illustreert dat met de Amazone-indianen in Peru die vertrouwen op de bossen voor hun voedselvoorziening, huisvesting en culturele gebruiken. Door het ecosysteem nog beter te beheren door middel van visserij en agroforestry, zagen zij hun inkomen stijgen.

Meer info: An ecosystems approach to water and food security

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Marc Van Laecke

Volg VILT ook via