nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

14.06.2013 "Glyfosaatsporen in menselijke urine zijn ongevaarlijk"

Milieuorganisatie Friends of the Earth vond glyfosaat in de urine van bijna de helft van 182 proefpersonen uit 18 EU-lidstaten. De fabrikanten schrikken niet: "De resulaten zijn nieuw noch verrassend. Sporen van glyfosaat in voedingswaren die beneden de maximale residulimiet blijven, worden als veilig beschouwd. In zeer kleine hoeveelheden kan je glyfosaat vinden in menselijke urine, maar dat schaadt de gezondheid niet."

De gewasbeschermingsmiddelenindustrie reageert bij monde van de 'European Glyphosate Task Force' op het nieuws dat 44 procent van de 182 geteste Europeanen 'besmet' bleek met glyfosaat. In die task force bundelen zij hun krachten voor het op de markt houden van het meest verkochte onkruidbestrijdingsmiddel ter wereld, glyfosaat.

Volgens de fabrikanten komen de resultaten van het ngo-onderzoek overeen met hetgeen al bleek uit meer dan tien jaar oude monitoringstudies. "Glyfosaat wordt uitgescheiden via urine en feces en niet omgezet in het menselijk lichaam. De voorbije 40 jaar hebben alle Europese en internationale analyses uitgewezen dat er geen onaanvaardbaar risico is voor mens of milieu." Monsanto noemt de snelle uitscheiding een gekend aspect van glyfosaat, dat in positieve zin bijdraagt tot de gunstige risico-beoordeling van het middel.

In Farmers Weekly laten Britse wetenschappers verstaan dat ze weinig belang hechten aan de ngo-studie omdat die niet in een wetenschappelijk blad gepubliceerd werd en dus ook niet beoordeeld kan worden op zijn juistheid. Het persbericht dat is uitgestuurd, nemen zij niet serieus. "In de meeste stalen worden glyfosaatconcentraties gevonden lager dan de detectielimiet en de hoogste waarde was minder dan 2 microgram per liter", zegt afdelingshoofd Tom Sanders van King's College in Londen.

Sporen van glyfosaat in voeding zijn niet schadelijk voor de menselijke gezondheid wanneer zij onder de maximale residulimieten blijven. "Dat is bijna altijd het geval", verzekeren de fabrikanten. Zij vergelijken de hoogste glyfosaatwaarde die Friens of the Earth in de urine van proefpersonen vond met de aanvaardbare dagelijkse inname. Die blijkt meer dan 1.000 keer kleiner dan de Europese norm van 0,3 mg per kilo lichaamsgewicht per dag, en meer dan 3.500 keer kleiner dan de norm van 1 mg die de Wereldgezondheidsorganisatie hanteert. "Het is onwaarschijnlijk dat dit van enige betekenis is voor de menselijke gezondheid."

Met nog een andere rekensom wil de gewasbeschermingsmiddelenindustrie alles in het juiste perspectief plaatsen: "De Europese residulimiet voor tarwe is 10 mg glyfosaat per kilo. Een persoon van 60 kilo moet elke dag al 1,8 kilo tarwe eten die sporen bevat van glyfosaat om de aanvaardbare dagelijkse inname te overschrijden."

Bron: eigen verslaggeving / Farmers Weekly

Volg VILT ook via