nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

16.09.2011 "Goede positie voor aardappelverwerkers op exportmarkt"

De aardappeloogst van dit jaar in België wordt door het Amerikaanse landbouwministerie (USDA) geraamd op 3,8 miljoen ton consumptieaardappelen. Hoewel het areaal is afgenomen, zal de productie bijna 270.000 ton hoger liggen dan vorig jaar. “Gezien de goede grootte en kwaliteit van de Europese aardappelen wordt verwacht dat de industrie een uitstekende uitgangspositie heeft op de exportmarkten”, klinkt het.

Net als in België worden ook in Nederland hoge opbrengsten verwacht. Toch ligt de verwachte productie van 3,55 miljoen ton nauwelijks hoger dan vorig jaar. De Franse aardappeloogst zal dit jaar met tien procent stijgen, wat enerzijds een gevolg is van een groter areaal (+4%) en een hogere opbrengst (+6%). Ook in Duitsland zal de aardappelopbrengst hoger uitvallen dan vorig jaar: zo’n 7 miljoen ton in plaats van 6,3 miljoen ton in 2010. In Polen wordt een stijging van de oogst verwacht van 3,5 procent tot 8,8 miljoen ton.

België verwerkte vorig jaar bijna 3,3 miljoen ton aardappelen, wat goed was voor 1,7 miljoen ton aan verwerkt product. De industrie verwacht dat de hoeveelheid verwerkte producten nog zal toenemen tot 1,87 miljoen ton als gevolg van de hoge opbrengsten. Ook in Nederland en Duitsland zullen dit seizoen iets meer aardappelen verwerkt worden. Polen verwacht een stabiele hoeveelheid verwerkte aardappelen.

Het grootste deel van de Europese verwerkte aardappelproducten wordt geëxporteerd naar landen binnen de EU. Ongeveer een vijfde van de totale hoeveelheid wordt op niet-Europese markten afgezet. Dat aandeel is wel groeiend. In Europa is Nederland de belangrijkste exporteur, van nabij gevolgd door België. Het Amerikaanse landbouwministerie gaat ervan uit dat de Europese verwerkingsindustrie erin zal slagen om een uitstekend en competitief product op de exportmarkten te brengen.

De prijs en de wisselkoersen hebben ook een invloed op de handel. “De prijzen in Noordwest-Europa zijn momenteel laag. Daaruit blijkt dat de verwerkers een goede oogst verwachten. Die prijzen kunnen evenwel nog veranderen eens het oogstseizoen goed op gang komt. Als dan blijkt dat de kwaliteit niet zo goed is of als de oogstomstandigheden tegenvallen, dan kunnen de prijzen snel stijgen”, schrijft USDA in het rapport. Wellicht zal de export naar Rusland ook moeizamer verlopen dan vorig jaar, want er wordt verwacht dat ze zelf een goede aardappeloogst zullen hebben.

Hoewel de aardappelopbrengst in ons land heel hoog wordt ingeschat, klinken hier en daar toch al wat waarschuwingen. “We mogen de verliesposten niet uit het oog verliezen. Er is veel groen doordat de aardappelen door de hevige onweders zijn bloot geregend. Ook laaggelegen percelen of stukken ervan hebben onder water gestaan met als gevolg rotte en waterzieke aardappelen. In bepaalde regio’s klaagt men over een te laag onderwatergewicht en popperigheid”, schrijft Guy Depraetere van ABS in zijn wekelijks aardappelpraatje.

Ook Johan Desnouck van Belchim Crop Protection raadt aardappeltelers aan om velden te controleren op doorwas en ‘glaskoppen’. “Die veroorzaken verlaagde onderwatergewichten en problemen met de kwaliteit. Zo snel mogelijk rooien is de beste remedie om erger te voorkomen”, waarschuwt hij in Boer & Tuinder.

Meer informatie: Potatoes and Potato Products Annual Market and Competitor Report

Bron: eigen verslaggeving/Drietandmagazine/Boer&Tuinder

Volg VILT ook via