nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

19.09.2012 Good Food March eist dat Europa 'boerenlandbouw' steunt

De 'Good Food March', een burgeractie die ijvert voor een ommezwaai van het Europees landbouwbeleid, bracht tientallen mensen samen in het Jubelpark in Brussel. Landbouworganisaties als Via Campesina, de European Milk Board en het Waalse FUGEA trokken samen met Noord-Zuid-organisaties, milieuorganisaties en diverse burgerinitiatieven naar de Europese instellingen om druk uit te oefenen op de beleidsmakers.

De voettocht van het Jubelpark naar de Europese Commissie en het Europees Parlement was de laatste etappe van een wekenlange burgermars waarbij in verschillende lidstaten aandacht gevraagd werd voor een solidair landbouwbeleid dat een antwoord biedt op de problemen vandaag. Door samen op te trekken, lieten burgers, boeren en activisten zien dat er een groot draagvlak is voor een landbouwbeleid dat 'boerenlandbouw' en niet industriële voedselproductie centraal plaatst. Zij kwamen daarvoor niet alleen uit België en de ons omringende landen, maar sommigen hadden er zelfs de verplaatsing vanuit Polen of Spanje voor over.

Industriële landbouw brengt naar verluidt het voortbestaan van boeren in het Noorden en in het Zuiden in gevaar. Er zijn niet alleen steeds minder boeren, ook het platteland loopt in bepaalde lidstaten leeg. Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) veroorzaakt volgens de actievoerders voedselonzekerheid en grote bergen afval. "Dit type landbouw steunt heel sterk op geïmporteerde soja als basis voor veevoeder, op fossiele en schaarse grondstoffen", klinkt het. Zij kregen de kans om hun grieven persoonlijk over te maken aan Dacian Ciolos, EU-commissaris voor Landbouw.

"Boeren willen niet overleven op subsidies maar van hun beroep kunnen leven", benadrukt Erwin Schöpges van de European Milk Board. "Daarvoor is marktregulering nodig, maar de boeren staan te zwak om dat af te dwingen en daarom vragen we burgers om onze strijd te steunen." Ook FUGEA hecht veel belang aan de autonomie van de boeren en verwerpt daarom een industrieel landbouwmodel. Milieuorganisaties zoals Inter-Environnement Wallonnie leggen vooral de nadruk op de heroriëntatie naar een duurzame landbouw, een landbouw die economisch én ecologisch gezond is.

Bij de actievoerders zijn ook heel wat organisaties uit België. Een opvallende aanwezige is consumentenorganisatie OIVO. "Een burger is anno 2012 per definitie een consument. Hij of zij heeft recht op kwaliteitsvol voedsel aan een faire prijs. De huidige instabiele grondstoffenmarkt zorgt voor perioden van heel hoge en heel lage voedselprijzen. Noch de consument, noch de producent hebben daar baat bij zodat beide groepen beter solidair vragen om een stabiele markt met correcte prijzen", verklaart woordvoerder Peter Beda.

De Noord-Zuid-beweging wil geen Europees landbouwbeleid dat de ambitie heeft om de wereld te voeden, laat Oxfam Solidariteit optekenen. "We zijn hier vandaag als advocaat van de landen in het Zuiden", zegt directeur Xavier Declercq. "Europa moet ophouden met business as usual want bijna iedereen verliest daarbij. Enkel de grote voedingsconcerns slaan er winst uit. We moeten ook af van de grote prijsschokken op de landbouwmarkten. Familiale landbouw is de enige manier om ons daar tegen te wapenen."

De directeur van Oxfam-Solidariteit bekritiseert ook het beleid van de Wereldbank. "Landen moeten hun voedselvoorraden afbouwen, wat getuigt van blind geloof in de vrije markt en ons overlevert aan prijsvolatiliteit", alsnog Declercq. Oxfam gaat samen met andere Noord-Zuid-organisaties zoals 11.11.11 het landbouw- en voedselthema regelmatig aankaarten. "Er worden immers nog altijd Europese overschotten in het Zuiden gedumpt, aan prijzen waar lokale boeren niet tegen kunnen opboksen."

Gert Engelen van Vredeseilanden hoopt dat de mars en de conferentie later op de dag in het Europees Parlement aantonen dat er een draagvlak is voor een ander voedselmodel. Eén waarbij het agrovoedingscomplex verzekerd wordt van een maatschappelijk draagvlak en de handel in landbouwgrondstoffen en voedingswaren aan een prijs gebeurt waarin externe kosten verrekend zijn. Daarvoor is een internationaal regulerend kader nodig. "En een nauwere band tussen landbouw en de samenleving want wij delen dezelfde belangen en waarden."

Ook Voedselteams, belangenverdediger van de korte keten in Vlaanderen, neemt deel aan de optocht. "Europa ziet het economisch nut wel in van de korte keten", zegt Wim Merckx, "maar beseft onvoldoende dat het een integraal verhaal is waar niet alleen de boer, maar ook de consument, het milieu en de samenleving voordeel uit putten." Daarom trekt de vereniging zij aan zij op met die andere belangenverdedigers. Merckx is tevreden dat landbouwcommissaris Dacian Ciolos in zijn voorstel verwijst naar de korte keten, "maar het is nog afwachten of er ook een behoorlijk budget aan vasthangt. En zelfs al wordt er geld uitgetrokken, botsen steunaanvragen op ingewikkelde procedures die enkel voor grote organisaties haalbaar zijn." Het administratief kluwen vereenvoudigen, noemt Voedselteams een prioriteit.

Tussen de actievoerders spotten we ook de beweging Arbeider Boer Consument die aan de basis ligt van de boerenmarkten in Gent. "Hopelijk inspireert de actie van vandaag boeren om hun producten af te zetten via een boerenmarkt. Je realiseert daar misschien maar een beperkt deel van je omzet mee, maar wel het merendeel van je winst", promoot Raf Verbeke. Tot slot botsen we op Barbara Van Dijck, die voor haar deelname aan de 'veldbevrijding' op het ggo-proefveld in Wetteren als onderzoekster ontslagen werd aan de K.U.Leuven. "Het volledige landbouwmodel moet zich transformeren en dat begint met een plaats te geven aan boerenlandbouw", meent Van Dijck. Zij legt nog uit dat dit deel moet uitmaken van een grotere maatschappijverandering.

Meer info: Good Food March
Meer foto's: Facebookpagina van VILT

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via