nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

09.11.2012 Groei wereldwijde vleesproductie neemt af in 2011

Vorig jaar werd wereldwijd 297 miljoen ton vlees geproduceerd. Dat is slechts 0,8 procent meer dan in 2010, toen de productie nog met 2,6 procent steeg. Voor 2012 wordt ook slechts een kleine groei verwacht, met 1,6 procent tot 302 miljoen ton. Dit in tegenstelling tot de sterke groei van de vleesproductie sinds 2001 (+20%). Als oorzaak voor de groeivertraging wijst FAO naar droogte, hoge voederprijzen en dierziekten in 2011 en 2012.

Uit de studie van het Worldwatch Institute, waarover we eerder al bericht hebben, blijkt dat China, Rusland, de VS en de Hoorn van Afrika werden geconfronteerd met slechte omstandigheden, waardoor hun productie afnam. Kijken we in detail naar de vleesconsumptie, dan valt op dat de kloof in vleesconsumptie tussen de derde wereld en het Westen kleiner werd, maar nog steeds aanzienlijk is. In ontwikkelingslanden at een consument in 2011 gemiddeld 32,3 kilogram vlees, terwijl een Westerling gemiddeld 78,9 kilogram vlees verorberde.

De voedsel- en landbouworganisatie van de VN (FAO) verwacht dat de daling in vleesconsumptie in 2011 slechts eenmalig was, en verwacht opnieuw een stijging tot het niveau van 2010 in 2012. Dit betekent een daling van de consumptie in geïndustrialiseerde landen tot 78,4 kilogram per persoon en een stijging van het verbruik in ontwikkelingslanden tot 32,8 kilogram per persoon.

Bron: Worldwatch Institute/Boerenbusiness

Volg VILT ook via